Nemôžem zniesť pomyslenie na tie duše, ktoré satan vtiahne do pekla

Utorok, 13. decembra 2011 o 20:15 hod.

Moja najdrahšia milovaná dcéra, prípravy sú dôležité pre všetkých Mojich nasledovníkov, pretože Varovanie sa približuje.

Všetci títo veriaci sa musia usilovne modliť za odpustenie svojich hriechov, aby sa tak vyhli bolesti očistca, ktorú väčšina ľudí na svete zažije, na krátky čas, bezprostredne po Varovaní. .

Modlite sa, modlite sa za všetkých, ktorí budú traumatizovaní, až uvidia stav svojich duší, keď im ich hriechy budú odhalené počas Varovania.

Musia pochopiť, že ich hriechy im musia byť zjavené skôr, ako budú očistené od každého hriechu, aby mohli vstúpiť do Môjho Nového Raja na Zemi – do Novej Éry mieru, lásky a šťastia, ktorú musí každé z Mojich detí zdediť.

Moje Srdce je plné radosti, pretože prinášam tento veľký dar ľudstvu. Môj smútok však pretrváva kvôli tým, ktorí jednoducho odmietnu šancu na tento Nový život.

Ja potrebujem veľa modlitieb, deti, aby satan mohol byť zastavený a nemohol kradnúť ich duše. On v tom bude pokračovať až do poslednej minúty.

Nemôžem zniesť pomyslenie na tie duše, ktoré budú odo Mňa odtiahnuté, a budú kričať a kopať na protest, keď ich on a jeho prisluhovači povlečú do hlbín pekla.

Pomôžte Mi, deti, zabrániť tomu prostredníctvom vašich modlitieb.

Deti, tieto duše musia úplne odmietnuť satana a jeho cesty, ak majú vstúpiť do Nového Raja. Musia sa ku Mne obrátiť dobrovoľne alebo vôbec.

Majú dve voľby, Nový Raj na Zemi alebo hlbiny večného zatratenia v spoločnosti satana.

Nikdy nepochybujte o existencii pekla, deti. Uvedomte si, že každú začernetú dušu po smrti stiahnu satanovi démoni do pekla a budú ju tam mučiť naveky. Napriek všetkým svojim sľubom, satan vytvoril hrozný stav mučenia pre takéto duše. Kvôli jeho nenávisti k ľudstvu tieto duše budú trpieť až za hranicu svojej vytrvalosti. A predsa to budú musieť znášať po celú večnosť.

Či tieto duše nevedia, čo satanove sľuby prinášajú?

Či nevedia, že bohatstvo, sláva a zvodný materializmus vytvoria jasnú cestu priamo do náručia Zlého?

Prebuďte sa, vy všetci, dokiaľ ešte môžete. Zachráňte seba a tých úbohých, pomýlených hriešnikov od tohto hrozného konca vašej existencie.

Nemáte veľa času.

Začnite sa modliť za tieto duše už dnes.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus