Niesť Môj kríž

Nedeľa, 16. januára 2011 o 15:00 hod.

Áno, Moja milovaná dcéra, Som to Ja. Tvoje učenie bolo ako dlhá kľukatá cesta a i naďalej budeš živená poznaním Pravdy skrze Ducha Svätého, ktorým sa naplní tvoja duša.

Moja dcéra, postaraj sa, aby tieto posolstvá, ktoré sú zmesou varovaní, proroctiev a Môjho Učenia, boli šírené do všetkých kútov sveta. Je dôležité, aby Moje deti pochopili, akým spôsobom majú pripraviť svoje duše, aby sa mohli vykúpiť v Očiach Môjho Otca.

Teraz vo svete prebieha duchovná obnova

V súčasnej dobe vzrastá vo svete úcta a oddanosť ku Mne, Môjmu Večnému Otcovi, k Duchu Svätému a k Mojej milovanej Matke. Aj keď to ešte nie je jasne viditeľné, táto silná duchovná obnova pomôže všade ochrániť Moje deti, dokonca i tie, ktoré sa Mi otočia chrbtom. Evanjelium bude znova „navštevované“, lebo ľudia budú zažívať bolestivý hlad po Pravde. Ako sa bude očistný proces po celom svete rozrastať a naberať na intenzite, tak budú pribúdať aj duše, ktoré nemajú lásku ku Mne, ktoré znovu otvoria svoje srdcia.

Keď sa láska odhalí prostredníctvom svetla Mojich nasledovníkov, účinky Zlého a správanie tých, ktorých zamoril budú slabnúť. Zlý sa vám pomstí.

Satanove dni sú spočítané

Pretože sa jeho dni na Zemi z hodiny na hodinu krátia, pokúsi sa narobiť čo najviac škody. Jeho nasledovníci povstanú a zintenzívnia svoje aktivity, aby všade šírili zlo. Ich aktivity – aj keď bude strašné byť toho svedkom, lebo sa budú odvíjať pred vašimi užasnutými očami – potrvajú len krátko.

Viera, Moje deti, posilnená pravidelnou každodennou modlitbou, tieto ukrutnosti potlačí. Vráťte sa, deti Moje, a znovu objavte Moje Učenie. Vráťte Ma späť do vašich životov. Opäť Ma prijmite do vašich sŕdc, aby Som vás mohol držať vo Svojom Náručí. Dovoľte Mi, aby Som vás viedol k duchovnej dokonalosti, aby ste boli pripravení na večný život, keď sa nebo a Zem spoja v jedno.

Napodobňujte Ma, deti Moje, vo vašom každodennom živote. Vezmite Môj Kríž, aj keď sa vám jeho bremeno bude zdať príliš ťažké. Nikdy sa nebojte prijať Môj Kríž, lebo Ja vám dám niesť len toľko, koľko ste schopní uniesť.

Zmysel utrpenia v tomto živote

Keď v tomto živote trpíte, nesiete Môj Kríž. Máte dve možnosti. Ak odmietnete Môj Kríž, zastonáte a budete kvôli tomu zatrpknutí, potom utrpenie narastie. Na druhej strane, ak prijmete Kríž a obetujete svoje utrpenie za záchranu duší, potom je to pre Mňa úžasný dar. Ak prijmete utrpenie, skúšky a súženie s radosťou, potom sa vaše bremeno stane ľahším. Ja vám ho pomôžem niesť. Bolesť sa potom zmierni a bude vo vás vládnuť pokoj, láska, radosť a čisté šťastie.

Žite jednoduchým životom

Žite jednoduchý život, deti, a robte všetko s mierou. Keď jete, pijete, spíte, odpočívate alebo relaxujete, tak sa uistite, že to robíte s mierou. Len čo sú splnené vaše fyzické potreby, nemali by ste ďalej hľadať viac, pretože to utlmí vášho ducha. Pokánie, Moje deti, je nanajvýš dôležité, aby ste sa ku Mne priblížili. Týmto mám na mysli osobnú obetu. Pôst je len jeden zo spôsobov pokánia. Počas Môjho pobytu na Zemi Som hlásal dôležitosť pokánia. To robil aj Môj drahý prorok svätý Ján Krstiteľ. Ja Som sa postil 40 dní, aby Som vám ukázal príklad. Je to len pôst, deti, ktorý vám pomôže vyhnať Zlého.

Moje drahé deti, máte tak veľa pred sebou. Ešte nechápete, čo sa bude od vás očakávať v nasledujúcich rokoch. Medzitým je dôležité, aby ste sa priblížili ku Mne a pripravili sa na skúšky, ktorým budú čeliť kresťania po celom svete.

Choďte v pokoji.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus