Nikdy predtým nebolo toľko odporu proti Božím zjaveniam

Pondelok, 12. marca 2012 o 19:00

Moje dieťa, je to v tento čas, kedy všetci boží vizionári, proroci a vyvolené duše budú trpieť najväčším prenasledovaním.

Satanove dni sú už takmer na konci a on použije každú zbraň, najmä niektorých posvätených kňazov, aby sa pokúsil znevážiť moje slovo , slovo vašej milovanej Matky a slovo môjho drahého Syna Ježiša Krista.

Nikdy predtým nebolo toľko odporu proti Božím zjaveniam, ako je tomu dnes.

Temnota pokračuje v prenikaní do Cirkvi a mnohí vo vnútri Cirkvi robia všetko, čo môžu, aby umlčali slová vizionárov.

Oni nechcú, aby pravda vyšla najavo a budú brániť, aby boli zverejnené modlitby, dané vizionárom na záchranu duší.

Modlite sa deti, aby ich úsilie nemarilo dielo môjho Syna ani nespôsobovalo, že veriaci budú slepí voči daru Ducha Svätého, ktorý sa neustále vylieva na duše, ktoré vidia tieto posolstvá.

Vaše modlitby a vernosť k môjmu drahému Synovi neboli nikdy také dôležité ako teraz, keď toto temné mračno naďalej klesá na Cirkev môjho Syna.

Modlite, modlite, modlite sa za preniknutie svetla môjho Syna tak, aby skrze jeho najsvätejšie Slovo mohli byť osvietené stratené duše.

Ďakujem ti, moje dieťa, že si odpovedala na moje zavolanie, obzvlášť v tomto čase veľkého smútku v tvojej duši, spôsobeného utrpením, ktoré si musela znášať z rúk tých, ktorí prehlasujú, že hovoria v Pánovom mene.

Vaša nebeská Matka
Matka spásy