OBNOVENIE NÁŠHO DUCHA – 20 minútové modlitbové stretnutie križiackych modlitieb

OBNOVENIE NÁŠHO DUCHA – 20 minútové modlitbové stretnutie križiackych modlitieb

Drahý modlitebný bojovník,
Pokoj s Tebou!

Si pozvaný na 20 minútové stretnutie modlitebné stretnutie križiackych modlitieb, a to v sobotu 9.júla 2022 o 15:00 stredoeurópskeho času.

Téma stretnutia je OBNOVENIE NÁŠHO DUCHA. Ide o obnovenie našej viery a oddanosti tejto misii.

Registrujte sa tu: https://bit.ly/JTMGlobal09July2022

Toto 20 minútové globálne modlitebné stretnutie bude v angličtine. K dispozícii budú živí prekladatelia v týchto jazykoch: albánsky, kantónsky, francúzsky, nemecky, maďarsky, kórejsky, čínsky, portugalsky, rumunsky, španielsky a ukrajinsky/rusky.

Aj keď váš jazyk nie je prítomný, budú zdieľané modlitebné programy, takže môžete prísť a pripojiť sa k nám v modlitbe čítaním pripravených materiálov.

Budeme sa modliť vybrané križiacke modlitby za obnovenie Lásky k Bohu a za obrátenie všetkých hriešnikov vrátane našich blízkych a priateľov, ktorí sa obrátili chrbtom k Pánovi.

Spojme svoje srdcia ako jedna globálna rodina Ježiš ľudstvu spolu s Pannou Máriou, našou Matkou Spásy, a obetujme svoje modlitby a obety za obrátenie všetkých hriešnikov.

Ježišu, dôverujeme Ti!

JTM Global