Ochránim vás od hrôz vášho sveta

Streda, 30. novembra 2011 o 15:30 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, tí, ktorí tak túžia dokázať svoju lásku ku Mne, veľmi často nachádzajú zúfalstvo vo svojich dušiach, ktoré ich zanecháva s pocitom prázdna bez Mojej lásky. Môže to byť natoľko neočakávané, že to môže priviesť dušu do stavu takej osamelosti, až sa jej zdá, že sa už nikdy nespamätá z pocitov bezmocnosti a nedostatku viery.

Nebojte sa, deti. Opustenosť je niečo, čo budete pociťovať, keď sa ocitnete blízko Mňa. Keď Som bol na Zemi, pociťoval Som tú istú opustenosť od Môjho milovaného Otca. Cítil Som sa stratený a osamelý, keď Som sa s Ním mnohokrát pokúšal komunikovať. Je to tvrdá skúška, ktorú budete znášať, ak skutočne veríte v Boha. Je to satanov spôsob, ako vás zviesť z cesty, keď dúfa, že sa po nejakom čase vzdáte toho, aby ste Ma hľadali a že opäť upadnete do svetských záležitostí, ktoré vás síce nadchnú, ale vás neuspokoja.

Neviete, že modlitba tomu zabráni? Neuvedomujete si, že to pripúšťam pre vaše dobro a ako súčasť vášho tréningu na získanie duchovnej sily, ktorá sa dá dosiahnuť iba týmto opustením?

Cesty môjho Otca sú pre vás, deti, ťažko pochopiteľné. Len dôverujte Mne, vášmu Ježišovi a volajte Ma, aby Som vám dal milosti, ktoré potrebujete, aby ste so Mnou bojovali za záchranu vašich bratov a sestier. Musia byť zachránení pred zlými plánmi, ktoré vo vašom svete organizujú tie mocnosti, ktoré sa vás snažia ovládnuť cez veci, ktoré potrebujete na prežitie.

Pamätajte, deti, Som tak blízko všetkým Mojim nasledovníkom, že keď dôjde k Varovaniu, Moja armáda okamžite vzrastie a stane sa mocným protivníkom satana.

Nádej, deti, nesmie byť nikdy stratená. Ochránim vás od hrôz vášho sveta, ktorý je v úplnom zmätku spôsobený nedostatkom viery v Môjho Večného Otca.

Toto všetko sa zmení, keď svet uvidí dôkaz, ktorý potrebuje, aby prijal existenciu Boha Otca.

Váš Ježiš

Spasiteľ ľudstva