Odhoďte všetky pochybnosti

Utorok, 16. novembra 2010 o 23:00 hod.

Napíš toto, dcéra Moja. Pochybnosti, ktoré sa ti vkrádajú do mysle, sa dali očakávať. Áno, si v pokušení otočiť hlavu, ale podvodníkovi sa nikdy nepodarí odviesť ťa odo Mňa. Moja milovaná dcéra, si silnejšia, ako si myslíš, lebo veľmi málo vyvolených duší by bolo schopných vysporiadať sa s touto veľkou svätou požiadavkou tak, ako ty. Vyžaduje si to odvahu vysporiadať sa so spôsobom, akým s tebou komunikujem. Neutiekla si preč schúlená strachom. Od samého počiatku si vedela, že toto je Božia komunikácia s Najvyššou a Najsvätejšou Hierarchiou.

Čoskoro zakúsiš osvietenie, ktoré rozoženie všetky tvoje pochybnosti. Keď sa to stane, tvoja myseľ sa viac otvorí pre prijatie týchto mimoriadnych milostí, ktoré ti musia byť udelené na to, aby si bola naplnená odvahou a odhodlaním potrebných k tomu, aby ti pomohli prinášať tieto proroctvá.

Áno, dcéra Moja, k tvojmu veľkému úžasu si bola určená na naplnenie proroctiev, obsiahnutých v Knihe Jána, aby sa ľudstvo pripravilo na očistu, ktorá sa zanedlho začne odvíjať. Moja milovaná dcéra, akonáhle ťa strach, váhavosť a neistota opustia, povstaneš a dokončíš túto mimoriadnu úlohu, o ktorú ťa prosím. Teraz rob to, čo ti hovorím. Modli sa za záchranu duší každý deň o 15:00 hodine Korunku Božieho Milosrdenstva. Musíš aj naďalej pokračovať v modlitbe ruženca, ktorý darovala svetu Moja najdrahšia Matka, ktorá spolu so Mnou pripravuje Môj Druhý Príchod na Zem.

Teraz je pre Mňa stratených veľa duší, pretože stále viac a viac Mi ich každý deň kradne Zlý. Nemôžu Mi byť vzaté. Prosím, pomôžte Mi zachrániť ich úbohé duše. Odhoďte všetky pochybnosti. Maj na mysli len svoju úlohu. Pomôž im otvoriť ich oči, aby dostali možnosť vykúpiť sa v Očiach Môjho Večného Otca. Keď budeš mať aj naďalej na zreteli konečný výsledok, porozumieš, prečo je to dôležité a prečo je to volaním z čistej Lásky, ktorú prechovávam vo Svojom Srdci ku všetkým Mojim deťom.

Premýšľaj o tom takto. Láska starostlivého rodiča nepozná hraníc. Keď jedno z jeho detí zablúdi a ide cestou do záhuby, rodič pociťuje hlbokú bolesť a tieseň, ktorá prebodáva jeho srdce ako meč. Každý rodič, ktorý miluje svoje deti, sa bude snažiť bojovať za ne až do konca. Nikdy sa nevzdá. Nikdy. Tak je to aj so Mnou. Urobím všetko, čo je v Mojej Božej Moci, avšak bez zásahu do slobodnej vôle človeka, aby sa ich srdcia navrátili k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu. Ty, dcéra Moja, Mi v tom pomôžeš.

Nemusím ti pripomínať potrebu poslušnosti voči Mne a úplnej odovzdanosti. Toto je tvoje poslanie, pre ktoré si bola vyvolená. Uchop teraz svoj meč. Si povolaná bojovať bok po boku so svojím Božským Spasiteľom v poslednom pokuse priniesť spásu všetkým Mojim deťom skôr, než príde Deň súdu.

Choď teraz v pokoji a v láske prijať dnes Moje Telo.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus