Panna Mária: Ak sa temné duše obrátia vo svete nastane dočasný mier

Nedeľa, 1. januára 2012 o 15:00 hod.

Moje dieťa, čas je už blízko, ale moje deti musia byť trpezlivé. Všetko ide v súlade so Svätou vôľou môjho Otca.

Deti, musíte si uvedomiť, že sily zla vo vašom svete ohrozujú vašu vieru v Boha Otca. Tieto sily zla nezvíťazia, pretože nemajú žiadnu moc nad mojim nebeským Otcom. Napriek tomu budú mučiť svojich spolubratov a spolusestry vraždami, vojnami a kontrolou.

Modlite sa, aby tieto temné duše už čoskoro uvideli Svetlo môjho Syna. Keď ho naozaj uvidia a počas Varovania sa obrátia, potom na Zemi zavládne dočasný mier.

Môj Syn, Ježiš Kristus, na ktorého sa všetky duše musia spoliehať pri spáse, je netrpezlivý, aby priniesol ľudstvu Jeho veľké Milosrdenstvo.

Vytrvalo sa modlite, moje deti, za spásu tých temných duší, ktoré nemusia prežiť Varovanie.

Tieto úbohé duše budú terorizované nielen vtedy, keď uvidia svoje hriechy, ale tiež až uvidia temnotu, v ktorej sa nachádzajú. Táto temnota zahalila ich duše do tej miery, že vo Svetle Milosrdenstva môjho Syna sa budú cítiť slabé a bezmocné.

Mnohí budú natoľko slabí, že nesiahnu po Milosrdenstve, ktoré im môj Syn ponúkne.

Naliehavo vás prosím, aby ste sa modlili za tieto duše. Môj Syn je rozhodnutý zachrániť tieto duše ako prvé. On potrebuje viac modlitieb, deti. Musíte prosiť o Milosrdenstvo pre tieto temné duše.

Moje dieťa, požiadaj moje deti, aby zasvätili túto Križiacku modlitbu mne, Matke Spásy.

Ó, Nepoškvrnené srdce Márie, Matka Spásy a Prostredníčka všetkých milostí, ty, ktorá sa podieľaš na spáse ľudstva od skazenosti satana, oroduj za nás.

Matka Spásy, oroduj za nás, aby mohli byť spasené všetky duše a prijali lásku a milosrdenstvo, ktoré im preukáže tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus, ktorý prichádza ešte raz, aby zachránil ľudstvo a dal nám príležitosť k večnej spáse. Amen.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy