Panna Mária: Čas víťazstva môjho Nepoškvrneného Srdca už nie je ďaleko

Pondelok, 2. januára 2012 o 12:00 hod.

Moje dieťa, čas víťazstva môjho Nepoškvrneného Srdca už nie je ďaleko.

Tak, ako satanova moc slabne, tak sa stáva ukrutnejším pri svojej honbe za dušami.

Dokonca aj silné duše budú mať toto obdobie ťažké, pretože ich viera bude skúšaná na maximum.

Moje dieťa, keď je viera mojich detí skúšaná takýmto krutým spôsobom, potom nesmú ochabovať, ale musia zostať ostražité. Musia si vždy zachovať čisté srdce.

Musia tiež mlčať, keď cítia v duši závisť. Závisť a žiarlivosť vedú k nenávisti. Závisť medzi vybranými dušami sa teraz stupňuje, dokonca aj medzi tými, ktoré milujú môjho Syna.

Deti, nikdy nesmiete podľahnúť tomuto pokušeniu, ktoré do vašich sŕdc vložil Zlý.

Teraz vzrastie a rozšíri sa do celého sveta žiarlivosť voči všetkým vizionárom a svätým poslom vo svete. Toto bolo predpovedané, pretože patria medzi mnohých svätcov poslednej doby.

Ich údel je ťažký a budú veľmi trpieť kvôli úlohe, ktorá im bola zverená.

Moje dieťa, vyzývam všetkých, ktorí si ctia mňa, vašu Blahoslavenú Matku, aby sa ku mne modlili za ochranu vizionárov a prorokov posledných čias.

Potrebujú vaše modlitby. Ak máte pochybnosti o týchto dušiach, ktoré boli vyvolené, aby odovzdali svetu Pravdu, potom sa aj napriek tomu za ne modlite.

Všetci ste Božie stvorenia. Musíte preukazovať lásku jeden k druhému. Ohlasujte Sväté Slovo môjho Syna, ale nikdy nie tak, aby ste urážali iné Božie deti.

Urážky nepramenia z lásky. Pochádzajú od podvodníka, ktorého nenávisť k ľudstvu nepozná hraníc.

Ak milujete môjho Syna a nájdete na inej duši chybu, potom musíte zapečatiť svoje pery.

Nikdy neohovárajte iného v Mene môjho Syna.

Akoby moje Srdce prebodával meč, keď vidím duše zasvätené mne, svätej Matke Božej, ako vylievajú opovrhnutie na vizionárov, ktorí boli vybraní, aby pomohli zachraňovať duše.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za vizionárov, ktorých si v dnešnom svete vybral Boh Otec.

Buďte uistení, že práve tí, ktorí hovoria v Mene môjho Syna, trpia najväčšími urážkami.

Tí, ktorých posolstvá sú urputne napadnuté, odsudzované a roztrhané na kusy, sú zvyčajne vyvolenými dušami.

Sú primárnymi cieľmi Zlého, ktorý bude, prostredníctvom iných, posmeľovať veriacich k odmietnutiu týchto vizionárov.

Nezabudnite, že títo poslovia reprezentujú môjho Syna a Jeho Sväté Slovo.

Odmietnite pravého vizionára a odmietate Slovo môjho vzácneho Syna.

Vždy sa modlite za rozlišovanie. Nikdy však nesmiete verejne pohŕdať tými Božími posolstvami, ktoré boli ľudstvu dané preto, aby zachraňovali duše z pekelných plameňov.

Zastavte prácu týchto vizionárov a zastavíte záchranu duší.

Vaša milovaná Matka

Kráľovná Neba

Matka Spásy