Panna Mária: Môj dar k porážke a zničeniu hada

Utorok, 29. novembra 2011 o 21:00 hod.

Dieťa moje, povedz všetkým nasledovníkom môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, že musia neustále hľadať moju ochranu. Satanove dni sa rýchlo končia a mnohé deti sú bezbranné voči jeho pokušeniam.

Satan mojim deťom neublíži, ani ich neodvráti od môjho Syna, keď ma budú žiadať o ochranu a o moje zvláštne milosti.

Každý je dnes terčom satana, keďže sa potuluje všade a hľadá skazu duší. Jeho útoky sú najhoršie, keď ste oddanými Božími nasledovníkmi a máte silnú vieru. Jeho nenávisť voči takýmto dušiam bude príčinou ich bolesti a zmätku.

On, podvodník, má iba jeden cieľ, a to zviesť všetky duše, aby ho nasledovali, aby mohol zničiť ich šance na večnú spásu.

Využite každú voľnú chvíľu k modlitbe za moju ochranu proti Zlému. Môj nebeský Otec mi dal veľký dar poraziť a zničiť hada.

Keď sa na mňa obrátite so žiadosťou o pomoc, vždy vám pomôžem obrátiť sa späť k môjmu Synovi pre útechu, ktorú tak zúfalo hľadáte a ktorá upokojí vašu dušu.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa môj svätý ruženec, lebo toto je najmocnejšia zbraň, ktorá bráni satanovi zničiť váš život.

Ďakujem ti, že si odpovedala na moje volanie, moje dieťa, pretože som ti musela pripomenúť, ako je naliehavé, aby si hľadala moju pomoc, keďže si v tomto štádiu tvojej misie vystavená ukrutným útokom.

Choď v pokoji.

Tvoja nebeská Matka

Mária, Kráľovná Neba