Panna Mária: Môj ruženec môže zachrániť národy

Štvrtok, 29. decembra 2011 o 14:15 hod.

Moje dieťa, modlitba môjho svätého ruženca môže zachrániť národy.

Moje deti nesmú nikdy zabudnúť, akú moc má môj svätý ruženec.

Je natoľko mocný, že robí podvodníka bezmocným. Ak sa ho denne modlíš, nemôže urobiť nič tebe ani tvojej rodine.

Prosím, požiadaj moje deti, aby sa odo dneška začali modliť môj svätý ruženec, aby ochránil nielen ich rodiny, ale tiež aj ich spoločenstvá.

Ruženec je najmocnejšou zbraňou proti plánom Zlého zničiť všetko, čo môže v týchto jeho posledných dňoch na Zemi.

Nikdy nepodceňujte lži, ktoré zasieva do myslí ľudí, aby moje deti odviedol od Pravdy.

Mnohí, ktorí sú pod jeho vplyvom, sa budú vzpierať a bojovať proti Pravde veľkého Milosrdenstva môjho Syna.

Tým, že sa budete modliť môj svätý ruženec, môžete ochrániť tieto duše od lží.

Ich srdcia môžu byť a budú otvorené, ak si vyhradíte čas na modlitbu môjho ruženca.

Modlite sa teraz za moje deti, aby otvorili svoje srdcia Pravde. Modlite sa tiež, aby všetky moje deti našli silu prijať Milosrdenstvo môjho Syna.

Vaša milovaná Matka

Kráľovná anjelov