Panna Mária: Nikdy sa nesmiete vzdať nádeje kvôli strachu

Sobota, 17. decembra 2011 o 15:30 hod.

Moje dieťa, svet sa musí čo najskôr dozvedieť o Láske a Milosrdenstve, ktoré môj Syn, Ježiš Kristus prechováva ku každému jednému človeku na Zemi.

Miluje všetkých vrátane tých, ktorí majú vlažné duše a tých, ktorí Ho nepoznajú.

Nikdy nepochybuj o tom, že ľudia, ktorí môžu byť chudobní v duchu, sú Ním veľmi milovaní. Dostanú veľkú nádej, keď ich obklopí Milosrdenstvo môjho Syna.

Nebesia sa budú radovať, keď títo ľudia otvoria svoje srdcia k Pravde počas Varovania. K tomu dôjde, až príjmu Lásku a Nádej, ktoré im budú dané. Bude to najväčší dar, aký kedy v tomto živote na Zemi dostanú.

Moje dieťa, ľudia nesmú nikdy odsudzovať tých, ktorí si nectia môjho Otca. Nikdy sa nesmú vzdať nádeje pre tých, ktorí tiež odmietajú môjho Syna. Všetky tieto duše miluje môj Syn s hlbokou nežnosťou, ktorý ich chce len spasiť.

Nádej, moje dieťa, je darom Boha Otca. Nikdy sa jej nesmiete vzdať kvôli strachu alebo kvôli negativite. Milosrdenstvo môjho Syna nepozná hraníc. Už čoskoro bude dané každému jednému z vás.

Nádej a radosť musia byť vo vašich myšlienkach na poprednom mieste, pretože môj Syn sa práve chystá Svojim deťom udeliť tento veľký dar, aby zachránil svet.

Chce, aby celé ľudstvo bolo súčasťou tejto veľkej slávnej Éry mieru, ktorá vás všetkých očakáva.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby všetky duše na Zemi privítali tento láskyplný dar s otvorenými a pokornými srdcami.

Prostredníctvom Varovania bude ľudstvu konečne preukázané Božie Milosrdenstvo.

Potom už nebude žiadnych pochybností o tom, ako veľmi sú Ním všetky Jeho deti milované a ako sa o ne stará.

Vaša milovaná Matka

Kráľovná Nebies