Panna Mária: Plán k vykúpeniu ľudstva pre Druhý Príchod je dokončený

Štvrtok, 22. decembra 2011 o 09:30 hod.

Moje dieťa, svet sa musí pripraviť na môjho Syna prostredníctvom modlitby.

Plán môjho drahého Syna k vykúpeniu ľudstva pre Druhý Príchod je dokončený.

Bol daný čas umožniť šírenie viery prostredníctvom týchto a ďalších Božských posolstiev.

Dokonca aj malá skupina oddaných kresťanov, ktorí sa modlia za tých, ktorí odmietajú môjho Syna, môže zachrániť tieto duše.

Ty, moje dieťa, musíš požiadať čo najviac nasledovníkov, aby sa modlili za imunitu pre tieto úbohé duše v hriechu.

Žiadam všetkých nasledovníkov môjho Syna, aby sa nikdy nevzdávali nádeje pre celé ľudstvo.

Mnohé úbohé duše nechápu, čo robia, keď odmietajú existenciu Boha nebeského Otca.

Ich uvažovanie je diktované ľudskou logikou, kde všetky veci sú založené na tom, ako sú videné voľným okom.

Nemôžu pochopiť, že Zem je jednoducho planéta, ktorú vytvoril Boh pre Svoje deti. Je to iba dočasné miesto.

Nový Raj je ich skutočným dedičstvom.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za tieto deti, aby sa Duch Svätý dotkol ich duší a zapálil lásku v ich srdciach k môjmu Synovi.

Nikdy nezabudnite, že Vianoce sú svätým sviatkom na oslavu Spasiteľa, ktorý bol poslaný, aby vám, všetkým mojim deťom, dal večný život.

Vaša Blahoslavená Matka

Kráľovná Nebies