Panna Mária: Satan stráca svoju silu, keď sa modlíte môj ruženec

Panna Mária: Satan stráca svoju silu, keď sa modlíte môj ruženec

Sobota, 25. júna 2011 o 15:00 hod.

Dieťa moje, vždy sa sústreďuj na Môjho Syna, lebo potrebuje tvoju pozornosť. Musíš vkladať všetku svoju dôveru v Neho a nikdy nedovoľ, aby niekto odtrhol tvoje oči od Neho.

On, moje dieťa, si ťa vybral za jedného z dôležitých poslov pre tieto časy, aby sa zachránili stratené duše. Povedz ľuďom, aby sa modlili môj najsvätejší ruženec, dokonca aj nekatolíkom, pretože toto je najväčšia zbraň proti vplyvu podvodníka, ktorý stená v bolesti, keď sa táto modlitba modlí. Jeho sila je oslabená, keď sa moje deti modlia túto modlitbu. Čím viac mojich detí sa bude modliť svätý ruženec, tým viac duší môže byť zachránených.

Ty, moje dieťa, máš veľmi ťažké poslanie, oveľa ťažšie, ako ktorýkoľvek z prorokov v histórii. Je to kvôli temnote ducha vo svete. Nikdy predtým nezostúpila taká tma, keď sa Moje deti obrátili chrbtom k môjmu Synovi, ktorý zomrel strašnou smrťou, aby ich zachránil. Napriek tomu na to nielen zabudli, ale rozhodli sa poprieť aj Jeho samotnú Existenciu.

Modlitba ku Mne, vašej Blahoslavenej Matke, zraňuje Zlého, ktorý sa krčí a stráca svoju silu, keď sa modlíte môj ruženec. Toto je zbraň, ktorá mi bola poskytnutá, aby som mohla pomôcť zachrániť stratené duše skôr, ako konečne rozdrvím hadovi hlavu. Nikdy nepodceňujte silu ruženca, lebo čo i len jedna skupina ľudí, venujúca sa pravidelnej pobožnosti môjho svätého ruženca, môže zachrániť svoj národ. Povedz mojim deťom, aby boli opatrné, keď sa odvracajú od modlitby, lebo keď tak robia, nechávajú tým sami seba doširoka otvorených podvodníkovi, aby ich chytil do pasce svojej pôvabnej, ale nebezpečnej cesty do temnoty. Priveďte moje deti na Svetlo šírením oddanosti k môjmu najsvätejšiemu ružencu.

Vaša milovaná Matka
Mária, Kráľovná pokoja