Panna Mária: Trest sa uskutoční

Štvrtok, 1. decembra 2011 o 23:00 hod.

(Toto posolstvo bolo prijaté po zjavení, ktoré trvalo 30 minút, počas ktorého Blahoslavená Panna Mária nepretržite plakala, k veľkému rozrušeniu vizionárky Márie Božieho Milosrdenstva, ktorá vravela, že jej to lámalo srdce, keď to videla.)

Moje dieťa, môj zármutok nad tak očividnou skazenosťou vo svete láme moje Srdce, keď vidím stratené duše, ako sa ponárajú hlbšie do priepasti temnoty, z ktorej niet návratu.

Satan sa teraz posmieva, moje deti, keď rýchlo kradne duše tých, ktorí vo svojich srdciach nemajú lásku k Bohu. Je to desivé, moje dieťa, že práve tieto duše nemajú tušenia, čomu budú po smrti čeliť.

Moje slzy smútku prúdia v nekonečnej rieke smútku, keď sledujem aj samotné utrpenie a utrpenie, ktoré môj Syn práve teraz prežíva.

Trestajúca Ruka môjho Nebeského Otca je pripravená, aby teraz dopadla, v istých častiach sveta. Tie národy, ktoré plánujú hrozné zverstvo, zabíjať národy, budú prísne potrestané. Nemôžem zadržať Ruku môjho Otca, taká je šírka Jeho Hnevu.

Modlite sa za tých, ktorí budú čeliť tomuto prísnemu trestu. Modlite sa za ich duše. Ich činy musia byť zastavené, lebo inak vyhladia životy miliónov mojich úbohých detí. Ich diabolské činy nesmú byť dovolené, napriek tomu sa budú usilovať o strašnú deštrukciu tých ostatných národov, ktoré považujú za svojich nepriateľov.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa ešte pred trestom, aby sa zmiernilo utrpenie nevinných.

Vaša milovaná Matka

Kráľovná Sedembolestná