Panna Mária: Začali sa pôrodné bolesti

Utorok, 27. decembra 2011 o 14:00 hod.

Moje dieťa, pôrodné bolesti začali.

Nastal čas zrodu Nového sveta, Nového začiatku.

Na Zemi teraz dôjde k mnohým zmenám, ktorých sme doteraz neboli svedkami.

Môj nebeský Otec posiela môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, ešte raz, aby zachránil ľudstvo od jeho skazenosti.

Ty, moje dieťa, budeš svedkom série udalostí, ktoré ti už boli odhalené.

Nesmieš mať strach, nakoľko toto očisťovanie je nevyhnutné, aby prebudilo ľudstvo, ak majú byť zachránené duše.

Znamenia sa začnú, ako bolo predpovedané. Moje deti musia prijať tieto zmeny s pokorným a kajúcim srdcom.

Modlite sa, modlite sa za duše, aby odložili hriech pýchy a hľadali odpustenie za svoje previnenia proti Bohu Otcovi.

Ak sa sami nevykúpia, bude nasledovať prísny trest.

Milosrdenstvo môjho Syna je tak veľké, že On dá čas mojim deťom, aby sa kajali.

Musíte sa však teraz modliť za všetky duše, aby boli hodné vstúpiť do Novej Éry mieru.

Vaša milovaná Matka

Mária, Kráľovná Nebies