Panna Mária: Zaveďte v Írsku interrupcie a prerušíte spojenie k môjmu srdcu

Piatok, 17. februára 2012 o 15:30

Ja som vaša milovaná Matka, Kráľovná anjelov, Panna Mária, Nepoškvrnené Počatie.

Ó, ako dnes plačem, keď Írsko, krajina najviac zasvätená mne, ich milovanej Matke, padá za obeť zlému.

Veľká temnota zostúpila na tento národ. Toľkí stratili svoju vieru práve tak, ako mnohí odvrátili svoje srdcia od môjho Syna, Ježiša Krista.

Moje deti v Írsku dovolili zlému, aby ich srdcia premenil na kameň.

Tí, ktorí milujú môjho Syna, trpia, pretože sú svedkami sekularizmu, ktorý ovládol túto kedysi svätú krajinu.

V súčasnosti sa objavujú pokusy o zavedenie interrupcií, a ak by k tomu došlo, hlboko by to urazilo môjho drahého Syna.

Moje deti, ak zavediete interrupcie v Írsku, prerušíte spojenie, ktoré vás tak priblížilo môjmu srdcu.

Toľko ľudí v Írsku teraz uráža môjho Syna neúctou, ktorú mu prejavujú.

Ja už tiež nie som viac tolerovaná a moje meno je znevažované.

Deti Írska, vyvolené ako zvláštne duše, aby ste odovzdávali slovo môjho Otca po celom svete, musíte ma počúvať.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa tieto plány na zavedenie interrupčných zákonov neuskutočnili.

Ak by sa to stalo, Írsko stratí veľkú priazeň v kráľovstve môjho Otca.

Hriech interrupcií je najťažším hriechom v očiach môjho Otca. Je to najhorší druh genocídy.

Musíte bojovať proti tomuto zlu, deti. Musíte to urobiť hneď, inak sa posledný božský článok, ktorý treba posilniť, namiesto toho oslabí.

Musíte povstať, deti, a získať späť svoju katolícku a kresťanskú vieru, pretože vám bola ukradnutá.

Nedovoľte, aby sa vám tí, čo sú pri moci, vysmievali, keď hlásate sväté Božie slovo.

Tento duch temnoty teraz pokrýva nielen vašu krajinu, ale aj svätyne, v ktorých by som mala byť uctievaná.

Plačem od smútku, keď vidím, ako moje milované Írsko upadá.

A predsa je tu nádej, deti. Teraz sa však musíte spojiť v sile, aby ste ochránili svoju vieru.

Čoskoro budete nútení vzdať sa nielen svojej katolíckej, ale aj kresťanskej viery.

Získajte späť svoju krajinu spod socializmu a sekulárnej diktatúry.

Budú sa hájiť právom občanov, ale budú popierať tie isté práva, o ktorých tvrdia, že ich chránia, vrátane práva na modlitbu.

Budú vás nútiť, aby ste zákonom akceptovali právo vraždiť ešte nenarodené deti.

Pamätajte si, že každá duša bola s láskou stvorená Všemohúcim Bohom Otcom.

Každý človek, ktorý sa rozhodne pre interrupciu alebo pomáha pri hriešnom úkone interrupcie, sa dopúšťa smrteľného hriechu.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa moju križiacku modlitbu za Írsko (32)
„Ó, Matka Spásy, oroduj za tvoje deti v Írsku, aby sa zabránilo, aby ohavný zločin potratu dopadol na nás.
Ochraňuj tento svätý národ, aby neupadal do hlbšej beznádeje, spôsobenej temnotou, ktorá zahaľuje našu krajinu.
Zbav nás od zlého, ktorý chce zničiť tvoje deti ešte predtým, ako sa narodia. Oroduj za tých vodcov, ktorí budú mať odvahu počúvať tých, ktorí milujú tvojho Syna, aby nasledovali učenie nášho Pána Ježiša Krista. Amen.“

Teraz choď moje dieťa a oznám mojim deťom v Írsku, že musia byť silné. Musia sa postaviť za to, čo je správne.

Nikdy sa nesmú báť hlásať pravdu, sväté Božie slovo, nech je to akokoľvek ťažké.

Vaša milovaná Kráľovná Nebies
Matka Spásy