Panna Mária: Zažila som rovnaké utrpenie

Štvrtok, 8. decembra 2011 o 21:10 hod.

Moje dieťa, keď som porodila na svet Ježiša Krista, Spasiteľa celého ľudstva, bola som ako každá iná matka. Moja láska k tomuto dieťaťu bola taká ohromujúca, že som plakala od veľkej radosti, keď som prvýkrát uvidela Jeho krásnu Tvár. A predsa som vedela, že úloha, ktorú som prijala, nebude ľahká, aj keď som si v tom čase vôbec neuvedomovala, aká náročná táto cesta bude.

Keď som sa pozerala do drahocennej Tváre môjho milovaného Dieťaťa, na ničom nezáležalo, iba na mojej túžbe chrániť Ho vždy za každú cenu.

Moje Srdce bolo vtedy spojené s mojím Synom tak, ako je tomu dnes. Toto isté Srdce trpelo v jednote s Ním v každom okamihu Jeho života na Zemi.

Každú radosť, ktorú cítil On, som cítila aj ja. Jeho smiech vyvolal úsmev na mojej tvári. Jeho smútok ma hlboko bolel.

Jeho mučenie počas Jeho Ukrižovania bolo cítiť v každej kosti v mojom tele. Každý klinec, ktorý prepichol Jeho Telo, prepichol moje. Každý úder a kopnutie, ktoré dostal z rúk svojich prenasledovateľov, som cítila aj ja.

Prežívala som rovnaké utrpenie, hoci som u väčšiny mučenia, ktoré musel podstúpiť, nebola prítomná, pretože bolo skryté mne i Jeho učeníkom.

Dnes trpím s mojim Synom práve tak, ako vtedy, keď si z Neho v dnešnom svete robia posmech, keď je verejne zosmiešňovaný, na javisku a v médiách, najmä ateistami, plačem slzami horkosti.

Keď vidím môjho drahého Syna, ako každý deň plače nad hriechmi, ktorých je svedkom, aj ja plačem s Ním. Ja vidím, cítim a zakúšam Jeho pokračujúce utrpenie pre ľudstvo.

Ježiš Kristus, Spasiteľ ľudstva, trpel za vás všetkých, ale všetkých vás veľmi miluje.

Urobím čokoľvek, čo budem môcť, aby som vyplnila Jeho najdrahšie želanie zachrániť každú jednotlivú dušu na Zemi z pazúrov Zlého.

Keď sa táto Misia podarí, potom a až potom sa môžem tešiť z konečného mieru, keď sa moje deti spoja v Novom Raji.

Modli sa, moje dieťa, aby všetci tí, ktorí sa modlia za spásu duší, nevynechali ani jednu jedinú dušu.

Choď v pokoji a pokračuj v tejto najdôležitejšej Misii pre môjho milovaného Syna. Budem ťa vždy chrániť.

Tvoja milovaná Matka

Kráľovná Neba

(Poznámka: Toto posolstvo bolo prijaté po Omši a bezprostredne po súkromnom zjavení pred jej sochou, ktoré trvalo 20 minút, kedy Panna Mária zostávala vážna s vlajúcim závojom)