Počasie začne prejavovať nezvyčajné príznaky

posolstvo z 2.novembra 2011 o 19:40 hod

Moja drahá, milovaná dcéra, ako sa Zem dostáva do nového stavu v príprave na Môj akt Božieho milosrdenstva, kedy prídem, aby Som vás všetkých ešte raz zachránil, tak aj počasie začne prejavovať nezvyčajné príznaky.

Nenávisť sa stupňuje v každom národe. Všade je cítiť nespokojnosť. Vzájomná láska je slabá, zatiaľ čo sebaláska sa nielenže
toleruje, ale sa pokladá (dokonca) za nevyhnutnú k tomu, aby človek bol akceptovaný v dnešnom svete.

Ja vymetiem nenávisť. Pošliapem plány, ktorými chcú ľudia privodiť teror svojim bratom. Vymetiem aroganciu z vašich duší. Všetky hriechy vám budú odhalené spôsobom, akým sa v ich surovej ohavnosti javia Mojim očiam.

Prečo sa dnes tak mnoho duší dobrého srdca obracia Môjmu dávnemu učeniu chrbtom? Prečo teraz? Čo sa stalo s Božou láskou od Otca, že v ich očiach spôsobuje zahanbenie? Ja vám to poviem. Je to preto, lebo svetské radovánky priviedli na scestie tak mnoho Mojich detí. A hoci mnohé z materiálnych vecí, po ktorých túžia, sú im teraz nedosažiteľné, aj tak Ma ešte
stále odmietajú. Duše ľudstva sú zahalené takou veľkou temnotou, že si to bude vyžadovať určitý čas, aby Moje svetlo nimi preniklo a prežiarilo ich duše.

Ako len prelievam horké slzy smútku pre tieto stratené duše, ktoré tak zúfalo túžia po spásonosnom pokoji. Len si  neuvedomujú, že Som to iba Ja, kto môže priniesť pokoj do ich sužovaných sŕdc.

Ó ako dlho sa zabúdalo na Moju lásku! Som iba bezvýznamným fragmentom v ich mysliach bez reálneho významu. Túžia po pokoji mysle a srdca, no neprosia Ma oň. Pretože len vtedy, keď Ma poprosia, im môžem odpovedať. Nevedia to?

Tí z vás, ktorí Ma milujete no nenávidíte svojho brata alebo ste s ním rozhnevaní, potrebujete takisto Moju pomoc. Ja  nechcem vašu oddanosť, pokiaľ sa k iným nesprávate láskavo. Keď zraňujete vašich bratov a sestry, nech sú dôvody preto akékoľvek, zraňujete tým Mňa. Nezáleží, ako obhajujete svoje činy, jedno však vedzte – Ja cítim bolesť tých, s ktorými zle
zaobchádzate. Pokiaľ Ma takýmto spôsobom zraňujete, potom Mi nemôžete preukazovať skutočnú lásku, vychádzajúcu zo srdca.

Poučte sa z tohto. Hľadajte vo všetkom pokoru ešte predtým, ako predo Mňa predstúpite, aby ste prisahali vernosť Mojej svätej vôli. Takto si zachováte čistú dušu a budete spôsobilí vôjsť do Môjho Kráľovstva.

Vy, deti Moje, ste veľmi šťastné, pretože milióny z vás sa stanú súčasťou Môjho Nového raja. Je to preto, lebo žijete (práve) v tomto čase. Toľké z vás deti, ktoré ste v dnešnom svete, môžete byť teraz zachránené spôsobom, ktorý predchádzajúcim generáciám nebol umožnený.

Uvítajte túto novinu a chopte sa tejto príležitosti, dokiaľ ešte môžete, aby ste prijali Moje Božie milosrdenstvo s otvoreným a kajúcim srdcom.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus