Pocítite zemetrasenia ako súčasť malého trestu pred Varovaním

posolstvo z 10.februára 2012 o 19:50 hod

Ja Som Boh Otec, Stvoriteľ všetkých vecí. Prichádzam v mene Najsvätejšej Trojice.

Moja milovaná dcéra, dávam ti dnes na vedomie, že všetky prípravy, spojené s veľkým milosrdenstvom Môjho Syna, boli teraz úplne ukončené.

Prosím informuj Moje deti o ich povinnosti modliť sa za všetky duše, ktoré sa odo Mňa, ich Večného Otca, samé vzdialili. Deti, len vy môžete pomôcť zachrániť tieto duše.

Taktiež si prajem poskytnúť vám informáciu o tom, že pocítite určitý počet zemetrasení, keď zošlem na svet malý trest, aby Som potrestal tie zlé duše, ktoré mučia svojich krajanov.

Moja dcéra, po skončení tohto trestu nastane čas pre Varovanie.

Ľudia prejavia úctu k Môjmu Synovi, keď budú hľadať odpustenie za to, ako Ma urazili.

Mnohí sa obrátia. Mnohí zomrú. Pokiaľ ide o tých, ktorí zomrú, ich duše môžu byť zachránené vďaka vašim modlitbám. Potom sa svet trochu upokojí a bude mu daný čas na pokánie.

Nezabudnite, že Ja milujem všetky Moje deti, ale ako každý dobrý Otec musím trestať Moje deti, aby Som im dal porozumieť
rozdielu medzi dobrom a zlom.

Toto čistenie prebudí Moje deti a oveľa viac z nich prijme s vďačnosťou milosti, keď tieto budú počas Varovania vyliatie na ľudstvo.

Deti, milujem vás a Mojím prianím je zachrániť každého vrátane tých zatvrdilých duší, ktoré neprijmú existenciu Najsvätejšej Trojice.

Váš milovaný Otec

Boh Najvyšší