Pokusy o jadrovú vojnu na Východe

Streda, 4. januára 2012 o 19:20 hod.

(Poznámka: Výňatok z prijatého posolstva, ktorého väčšiu časť tvorilo osobné posolstvo Márii Božieho Milosrdenstva)

Moja drahá milovaná dcéra, pozorne Ma teraz počúvaj, keď informujem svet, že národy na Východe sa pokúsia začať sa navzájom ničiť.

Je potrebných mnoho modlitieb, aby sa zabezpečilo, že táto atómová vojna a ďalšie ukrutnosti budú odvrátené. Nikdy nezabudnite, že modlitba je mocná a môže zmierniť mnoho zlých udalostí.

Musím vám pripomenúť Moje prianie, aby ste sa modlili za záchranu duší.

Ja potrebujem viacej duší, Moja dcéra, predovšetkým tie, ktoré sú predurčené zomrieť počas Varovania.

Teraz už musíte vedieť, že toto je Mojou najväčšou túžbou a že to budú modlitby Mojich nasledovníkov, ktoré môžu priniesť spásu týmto dušiam.

Naliehavo prosím modlitebné skupiny po celom svete, aby sa teraz vytrvalo modlili za takéto duše.

Boh, Môj Večný Otec, primerane odpovie na vaše prosby a ponúkne týmto úbohým dušiam záchranné lano.

Teraz si unavená, Moja dcéra. Choď v pokoji. Odpočiň si.

Váš Ježiš