Pokusy zaviesť v Európe svetovú menu

Piatok, 9. decembra 2011 o 22:00 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako veľmi by Som si prial, aby sa Moje deti, najmä tie, ktoré trpia útlakom v Európe, obrátili k Môjmu Otcovi o pomoc.

Zlá skupina, o ktorej Som znova a znova hovoril, sa teraz posúva bližšie pri svojich pokusoch ovládnuť všetky Moje úbohé deti v tejto časti sveta.

Oni, nevinní pešiaci v bezohľadnom pláne zaviesť svetovú menu s cieľom ovládnuť celú Európu, sa teraz musia usilovne modliť o pomoc od Boha Všemohúceho Otca.

Deti, nikdy nepodľahnite prenasledovaniu, ktoré je pripravované za zatvorenými dverami. Modlite sa, aby ste zmiernili tieto okolnosti. Vzývajte Boha Otca, v Mojom Mene, v Mene Jeho milovaného Syna, Ježiša Krista, aby odvrátil túto krízu a povedzte:

Otče, v mene tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, ťa vrúcne prosím, aby si zastavil túto ohavnosť slúžiacu ku kontrole tvojich detí. Prosím, ochraňuj všetky tvoje deti v tejto hroznej dobe, aby sme mohli nájsť pokoj a dôstojnosť a žiť svoje životy slobodní od zlého.

Moja dcéra, modlitba môže a tiež privedie tieto zlovestné plány ku koncu.

Boh, Večný Otec, ako Som už povedal, potrestá tých, ktorí sú zodpovední za toto diabolské spiknutie, ak sa neobrátia späť k viere vo svojho Všemohúceho Stvoriteľa.

Dôverujte Mi. Dôverujte Môjmu Večnému Otcovi a modlite sa, aby sa toto prenasledovanie zastavilo skôr, ako sa nakoniec odhalí skutočný plán zničenia, kontroly a poškodenia týchto duší.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus