Posledné posolstvo do zväzku “Varovanie”

posolstvo zo soboty 19.februára 2011

 

Moja vrelo milovaná dcéra, veľmi sa snažíš dodržiavať Moje pokyny, aby si posvätila svoju dušu, čo ma veľmi teší. Prosím, daruj Mi jednu celú hodinu svojho dňa, ktorú stráviš so Mnou v tichosti a nechaj Ma pritiahnuť ťa bližšie k Môjmu Svätému Srdcu.

Budeš sa cítiť oveľa silnejšou, keď budeš takto konať. Začni od dnešného dňa tráviť tento čas v Mojej prítomnosti a ja ti rozjasním srdce a odľahčím tvoje bremeno.

Dnes ti chcem odhaliť to Moje prianie, aby ľudia začali prehodnocovať svoje životy v rámci ich prípravy na Varovanie. Dcéra Moja, tí z vás, ktorí zlyhávajú v tejto príprave, potrebujú veľa modlitieb.

Varovanie, tento veľký dar, bude teraz ponúknutý svetu. Všetkým bude daná príležitosť, aby precítili radosť, keď konečne spoznajú pravdu. Pravdu o Mojej existencii. Modli sa za každé z Mojich detí, aby mali odvahu hľadať u Mňa odpustenie.

Konečne, dcéra Moja, začínajú Moje deti otvárať svoje oči. Teraz si uvedomujú, že sa svet mení. Svet, aký poznali, sa posúva do novej fázy. Táto nová fáza povedie mnohými stupňami skôr, ako Moje deti budú konečne pripravené na Nový Raj.

Podvodníkovi príživníci budú žiaľ tvrdohlavo bojovať do trpkého konca. Modli sa teraz za tie úbohé zmätené duše, aby iskra svetla zaplavila ich srdcia, keď prídu do kontaktu s Mojimi zbožnými nasledovníkmi. Vám, Moji oddaní nasledovníci, sú dávané milosti na pomoc obracať všetky tie duše, stratené v divočine, ktorých duše sa nachádzajú v stave zmätenosti,
spôsobenej Satanom.

Proroctvá z La Salette, Fatimy a Garabandalu sa teraz odvíjajú

Všetky proroctvá, dané Požehnaným vizionárom v La Salette, vo Fatime a v Garabandale sa teraz budú pre všetkých viditeľne odvíjať. Pre tie tisíce veriacich, ktorí poznajú a akceptujú tieto posolstvá – vedzte, že Ja, váš Spasiteľ, vás teraz všetkých vyzývam, aby ste sa modlili sa za duše celého ľudstva. Ešte raz si otvorte svoje srdcia pre tieto nové posolstvá – posledné
posolstvá tohto druhu, dávané všetkým Mojim deťom ešte predtým, než prídem späť ako sudca.

Výzva ku všetkým služobníkom cirkví

Takisto vyzývam Mojich svätých služobníkov všetkých vierovyznaní, ktorí si ctia Môjho Večného Otca, aby teraz počúvali. Nedovoľte Podvodníkovi, aby vás cez Falošného Proroka podviedol tým, že uveríte lži, ktorú v jeho mene čoskoro spácha. Tento čas bude veľmi ťažký pre tých z vás, ktorí Ma milujete, pretože budete veľmi zmätení.

Falošný prorok a Antikrist

Len sledujte s jasnými očami Falošného Proroka, ktorý sa pokúsi viesť Moju Cirkev, pretože tento nepochádza z Domu Môjho Večného Otca. Bude vzbudzovať dojem, že pochádza. Ale to bude klam. Takisto si všímajte priateľstvo, ktoré bude navonok prejavovať k Antikristovi, lebo títo dvaja budú najzákernejší prívrženci Satana – odetí do ovčieho rúcha. Budú mať moc, ktorá
sa prejaví cez zázraky, podobné tým z dávnej doby, avšak táto moc bude Satanská. Musíte neustále zotrvávať v stave milosti, aby ste si ochránili svoju vieru. Modlite sa za Mojich svätých služobníkov, ktorí sú vlažní vo svojej viere, lebo oni budú vťahovaní do náručia Podvodníka. On ich bude priťahovať, pretože im bude ponúkať vzrušenie, vášeň a takzvanú lásku, ktorá bude egoistická, pričom bude ťažké odolávať jeho charizmatickému zjavu. Ak sa vy, Moji svätí služobníci, vydáte touto cestou, tak budete pre Mňa navždy stratení.

Možno sa pýtate, prečo by mali tieto udalosti so sebou prinášať také ťažkosti. Budete sa diviť, prečo dopustím, aby sa tieto veci udiali. “Určite by Ježiš vo Svojom Milosrdenstve nedopustil takého prekážky!” Ale Ja ich musím dopustiť, lebo len cez tieto výzvy sa môže odohrať konečná bitka medzi Mojim Večným Otcom a Zlým. Bez konečnej konfrontácie nemôže byť Satan uvrhnutý do priepasti večného pekla.

Majte sa na pozore pred týmto podvodom. Nedovoľte, aby týmto spôsobom boli zatratené vaše duše. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za milosť môcť rozpoznať a vidieť toho, kto skutočne je Falošným Prorokom. Je to démon, vyslaný z hlbín pekla, aby vás zmiatol. Buďte povďační, že ste jeho cieľom. Kvôli vašej oddanosti ku Mne budete podrobení ultimatívnej skúške – skúške vašej viery. Nikdy viac nebudete musieť čeliť takejto skúške. Tak buďte pripravení. Vy, všetci Moji svätí služobníci, obráťte sa teraz ku Mne skôr, ako bude prineskoro.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus