Posledné tajomstvo z Fatimy bolo tak strašné, že nebolo odhalené

posolstvo z pondelka, 22. júla 2013 o 20.17 hod

 

Moje dieťa, klam, ktorému bude čeliť svet, bude také ťažké rozpoznať, že len tí, ktorí sa odovzdajú Bohu a vložia všetku svoju dôveru v môjho Syna, budú schopní zniesť skúšky, ktoré prichádzajú.

Svetu som dala proroctvo v roku 1917, ale posledné tajomstvo z Fatimy nebolo odhalené, tak bolo hrozné pre tých v katolíckej cirkvi.

Posledné fatimské tajomstvo ešte zostáva Božím deťom neznáme, hoci časť z neho vám bola odhalená 26. januára 2012.  Veľmi málo ľudí v katolíckej cirkvi je o tom informovaných. Teraz musí byť odhalená ďalšia časť posledného fatimského tajomstva, aby som mohla varovať ľudstvo pred dôsledkami ignorovania môjho zásahu na pomoc na záchranu duší.

Cirkev bola z vnútra zamorená nepriateľmi Boha. Oni – je ich dvadsať, ktorí ju ovládajú zvnútra – vytvorili ten najväčší klam.
Zvolili muža nie z Boha, zatiaľ čo Svätý Otec, hodný údelu Petrovej koruny, bol starostlivo odstránený.

Zjavila som podrobnosti, že v konci časov budú Petrovu korunu nosiť dvaja muži. Jeden bude trpieť v dôsledkov lží, vymyslených k jeho zneváženiu a ktoré z neho urobia skutočného väzňa. Druhý zvolený privodí zničenie nielen katolíckej cirkvi, ale všetkých cirkví, ktoré uctievajú môjho Otca a prijímajú učenie môjho Syna, Ježiša Krista, Spasiteľa sveta.

Môže existovať len jedna hlava cirkvi na zemi, splnomocnená mojím Synom, ktorá musí zostať pápežom až do svojej smrti. Ktokoľvek iný, kto vyhlasuje, že sedí na Petrovom stolci, je podvodník. Tento podvod má jediný zmysel – previesť duše k Luciferovi a pre také duše bude málo času k ich záchrane, ak nebudú múdrejšie.

Deti, teraz musíte dbať jediného varovania. Neodchyľujte sa od učenia môjho Syna. Spochybňujte každú novú doktrínu, ktorá vám môže byť predložená a ktorá hlása, že pochádza z pozemskej Cirkvi môjho Syna. Pravda je jednoduchá. Nikdy sa nezmení. Odkaz môjho Syna je veľmi jasný. Nedovoľte nikomu zastrieť vašu súdnosť.

Fatimské proroctvá budú čoskoro dávať zmysel. Všetko sa teraz uskutočňuje pred neveriacim svetom, žiaľ, len nemnohí porozumejú, než bude príliš neskoro. Modlite sa, modlite sa, modlite sa môj najsvätejší ruženec tak často, ako je to len možné, každučký deň, aby sa zmiernil vplyv zla, ktoré vás obklopuje.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy