Posolstvo agnostikom a ateistom

Štvrtok, 18. novembra 2010 o 21:00 hod.

Tým, ktorí tvrdia, že vo Mňa neveria, musím povedať toto. Spýtajte sa sami seba: Dokážete sa rozpamätať na časy, keď ste verili? Spomeňte si, keď ste boli dieťaťom a verili ste v Boha. Nie je podstatné, aké náboženstvo vyznávali vaši rodičia. Verili ste? Čo sa zmenilo? Bol to vplyv iných ľudí? Povedali vám, že vaša existencia sa dá racionálne zdôvodniť?

Od začiatku času bolo pre Moje deti ťažké prijať akúkoľvek inú existenciu, okrem tejto. Ale porozhliadnite sa po svete a vnímajte zázraky stvorenia Môjho Večného Otca. Slnko, mesiac, more, rieky, rastliny, zvieratá a všetky tie úžasné divy stvorenia a odpovedzte na toto. Odkiaľ pochádza toto všetko? Skutočne si myslíte, že to vzniklo z niečoho iného než z Dokonalej Bytosti? Dávajte si pozor, keď budete počuť lži, rozširované takzvanými veštcami z hnutia New Age. Boli uvedení do niečoho, čo považujú za pravdu, do nadšenia v nový život, ktorý im bol sľúbený v novej ére. Táto éra, v ktorú veria, je nový raj, forma nádherného stredu vesmíru, ovládaného človekom. Je to falošné učenie. Veľa Božích detí, aj takých, ktoré sú veriace, si mylne zamieňa vieru v toto učenie s pravou vierou svetla.

Sú vedení démonmi. Niektorí to vedia. Iní nie. Modlite sa za to, aby videli Pravdu, skôr ako budú pokračovať vo svojej márnej ceste do prázdnoty.

Ateistom odkazujem toto. Milujem vás bez ohľadu na to, ako Ma urážate. Ateisti, ktorí ste pod vplyvom a vedením iných presvedčení, zastavte sa a premýšľajte. Vo svojom nasledovaní ľudského rozumového uvažovania, jednoducho veríte v inú vieru. Vo vieru, v ktorej vládne človek. V skutočnosti však nevládne. Tí istí ľudia, Moje milované deti, za ktoré chcem bojovať, sú povzbudzovaní, aby nasledovali satana, podvodníka, a nepriateľa ľudstva. Spýtajte sa ateistu, ktorý sa mimoriadne snaží utláčať Božie deti, prečo to robí?

Nestačí Ma iba poprieť? Prečo títo ľudia klamú? Mnohé z týchto ateistických skupín majú agendu, ktorá má za cieľ zlákať a zviesť Moje deti k falošnému učeniu. Nenechajte sa mýliť, ich viera je ďalšou formou náboženstva, náboženstva, ktoré vyzdvihuje moc inteligencie, rozumu a pýchy. Napodobňujú samotné črty satana. Oni vo svojej slepote nasledujú inú vieru – obdivovanie temnoty, kde neexistuje láska.

Títo ateisti sú tak vášniví, tak hrdí na svoje náboženstvo, že nechápu, že to, za čím si stoja, je náboženstvo – náboženstvo podvodníka, ktorý sa smeje ich hlúposti.

Ateisti, naposledy Ma počúvajte. Vráťte sa teraz k svätému Písmu. Pozrite sa na knihu Zjavenia Jána a zvážte Pravdu, ktorá sa teraz začína odvíjať. Nezdá sa vám, že sa práve teraz stáva realitou, keď ste svedkami udalostí, ktoré sa ako vrstva po vrstve pred vami odkrývajú?

Nevidíte snáď, že Moje Slovo, Moje proroctvá, predpovedané už tak dávno, by mohli byť pravdivé? Otvorte svoje oči a ešte raz ku Mne hovorte týmito slovami:

Bože, ak naozaj existuješ, odhaľ mi znamenie Tvojej lásky. Otvor moje srdce, aby som dostal vedenie. Ak existuješ, dovoľ mi pocítiť Tvoju Lásku, aby som mohol uvidieť Pravdu. Oroduj teraz za mňa.

Pretože sa na vás obraciam naposledy, hovorím vám toto: Láska nie je výtvorom človeka. Nemôžete ju vidieť, ale môžete ju cítiť. Láska pochádza od Večného Otca. Je to dar pre ľudstvo. Nepochádza z temnoty. Temnota, ktorú pociťujete, nemá v sebe žiadnu lásku. Bez pravej lásky, nemôžete nič cítiť. Nemôžete vidieť Svetlo. Nemôžete vidieť žiadnu budúcnosť. Ja Som Svetlo. Ja Som budúcnosť. Ja vám prinášam slávu a večný život. Obráťte sa teraz a proste Ma o pomoc. Urobte to a Ja vám odpoviem a priviniem si vás do Svojho Náručia.

Moje slzy radosti vás zachránia, keď sa opäť stanete Mojim milovaným dieťaťom. Príďte teraz a zjednoťte sa so Mnou v Raji.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus