Posolstvo Ducha Svätého

Sobota, 12. februára 2011 o 15:30 hod.

Prišiel čas povstať a prijať tento kalich – pite z neho, lebo je to kalich spásy. Pitím z tohto kalicha budeš teraz pripravená, aby si ho zdieľala s ľudstvom. Teraz sa pripravuješ vyjaviť Kristove Slová, aby mohli byť počas Varovania zachránené duše.

Nepremrhaj ani jeden jediný okamih, pretože teraz sa približuje čas tejto veľkej udalosti. Budeš mať len krátky čas, aby svet čítal obsah posolstiev na internete. Ale toto časové obdobie bude rozhodujúce pre záchranu miliónov pred pekelným ohňom.

Je to veľká zodpovednosť, ale ty si teraz pripravená.

Choď teraz v láske a pokoji.

Duch Svätý