Potom tam bude zavedenie celosvetového očkovania, ktoré vás zabije, ak ho prijmete

posolstvo zo soboty, 13.októbra 2012 o 16:10 hod

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, proroctvá predpovedané vo Fatime sa teraz začínajú prejavovať vo svete.

Jediná Svetová vláda, vytvorená v tých národoch, ktoré neúnavne spolupracujú, takmer dokončila svoju prácu, ktorá bude čoskoro predstavená svetu.

Vo svojom dôsledku bude nové jediné svetové náboženstvo, ohavnosťou v očiach Môjho Otca.

Moja cirkev bola zamorená nepriateľmi zvnútra, ktorí sú vlci v baránkovom rúchu. Oklamú všetkých, s ktorými prídu do styku.

Potom tam bude zavedenie celosvetového očkovania, ktoré vás zabije, ak ho prijmete.

Toto je čas, kedy len modlitba, a veľa jej,  môže zmierniť dopad tohto strašného zla, vytvoreného elitnou skupinou ľudí pri moci.

Oni pracujú v každej časti vašich vlád; a tí, bok po boku s nimi každý deň, vedia, čo oni robia.

Tak prefíkaní oni sú, že budú predkladať každý zlý skutok ako veľkú vec, ako veľkú službu ľudstvu. Budú robiť všetko, čo môžu, aby znesvätili všetko,  čo má dočinenia s Bohom.

Budú rozširovať a presadzovať pohanstvo. Božie Deti, ktoré prijmú ich zákony a ich učenia, budú nakazení s ich zlými spôsobmi.

Musíte sa modliť za ochranu, ale predovšetkým sa musíte modliť za tieto duše. Lebo Môj Otec má v úmysle ich potrestať. On si vyberie úplne každého z nich, a zničí ich. Bez vašich modlitieb budú stratení a oni budú uvrhnutí do ohnivého jazera.

Váš Ježiš