Matka Spásy: Požiadaj moje deti, aby v jeden deň na Veľký piatok držali pôst, aby zabránili jednej svetovej mene

Utorok, 27. marca 2012 o 18:00
Moje dieťa, tvoje utrpenie spolu s ostatnými vyvolenými dušami sa počas Veľkého týždňa ešte zintenzívni.

V tomto týždni bude podvodník ubližovať čo najväčšiemu počtu Božích detí prostredníctvom vojen, prenasledovania a násilia.

Práve v tomto čase spôsobuje veľké utrpenie tak, ako ho znášal môj drahý Syn počas svojho umučenia na kríži.

Moje dieťa, musíš povedať všetkým tým, ktorí povzbudzujú duše na celom svete, aby každý piatok až do Veľkej noci sa modlili môj svätý ruženec, že mám z toho veľkú radosť.

Dušiam, ktoré zachraňujú, pomáhajú spolu s utrpením ich vlastných národov, a to prostredníctvom týchto pobožností.

Lásku môjho Syna teraz pociťuje viac ľudí na celom svete v čase veľkého utrpenia.

On zmierňuje ich bolesť svojimi zvláštnymi milosťami a upokojuje ich duše mocou Ducha Svätého.

Deti, vaše modlitby, ktoré s takou láskou prednášate do nebies, sú vyslyšané.

V každom čase musíte hľadať pomoc môjho Syna a môjho večného Otca.

Každá modlitba, aj tá najmenšia, je vyslyšaná a vypočutá podľa vôle Boha Najvyššieho.

Moje dieťa, požiadaj moje deti, aby jeden deň na Veľký piatok držali pôst, aby zabránili zavedeniu jednej svetovej meny.

Vaše modlitby a pôst to môžu urobiť.

Hneď ako sa počas vášho pôstu pomodlíte túto modlitbu, môj večný Otec zastaví týchto ľudí, aby zaviedli úsporné opatrenia, ktoré plánujú, aby vás mohli ovládať.

Tí istí ľudia chcú zrušiť kresťanstvo, preto je dôležité, aby ste tomu zabránili prostredníctvom osobitných obetí.

Križiacka modlitba (42) Modlitba pôstu na zastavenie jednej svetovej meny
„Ó, Bože Najvyšší, ponúkam ti môj dar pôstu, aby si ukončil zovretie zla vo svete, ktoré plánuje v mojej krajine spôsobiť hlad, vrátane chleba života.
Prijmi moje utrpenie a vypočuj moje prosby za iné národy, aby si ich uchránil od utrpenia, ktoré plánuje antikrist.
Zachráň nás, drahý Pane, od tejto zloby a ochraňuj našu vieru, aby sme ťa mohli uctievať v slobode, ktorú potrebujeme, aby sme ťa mohli milovať a velebiť naveky a navždy. Amen.“

Moje dieťa, jeden deň pôstu na Veľký piatok prinesie národom veľa slobody od zlého a tých, ktorí nasledujú jeho zlé túžby ovládať financie všetkých národov.

Vaša milovaná Matka
Matka Spásy
Matka Božia