Požiadaj moje deti, aby sa jeden deň na Veľký piatok postili a tak odvrátili jednu svetovú menu

27.03.2012 – 18:00 hod.

384. Požiadaj moje deti, aby sa jeden deň na Veľký piatok postili a tak odvrátili jednu svetovú menu

Moje dieťa, tvoje utrpenie spolu s inými vyvolenými dušami zosilnie počas veľkonočného týždňa.

Je to týždeň, kedy bude podvodník spôsobovať bolesť toľkým Božím deťom, koľkým mu to len bude možne pomocou vojny, prenasledovania a násilia.

Je to v tomto čase, kedy on spôsobuje práve také veľké utrpenie, aké podstúpil môj Syn počas svojho umučenia na kríži.

Moje dieťa, musíš povedať všetkým tým, ktorí všade povzbudzovali duše k modlitbe môjho svätého ruženca každý piatok až do Veľkej noci, že som tým veľmi potešená.

Všetkým tým zachraňovaným dušiam spolu s utrpením ich vlastných národov sa pomáha týmito pobožnosťami.

Teraz v čase veľkého utrpenia pociťuje viac ľudí všade vo svete lásku môjho Syna.

On zmierňuje ich bolesť osobitými milosťami a upokojuje ich duše mocou Ducha Svätého.

Deti, vaše modlitby, ktoré sú s toľkou láskou predkladané v nebesiach, sú počuté.

Musíte vždy hľadať pomoc môjho Syna a môjho Večného Otca.
Každá jedna modlitba, akokoľvek malá, je počutá a vypočutá v súlade s vôľou Boha Najvyššieho.

Moje dieťa, popros moje deti, aby sa jeden deň na Veľký piatok postili a tak odvrátili zavedenie jednej svetovej meny.

Urobiť tak môžu vaše modlitby a post.

Akonáhle sa budete počas vášho pôstu modliť túto modlitbu, môj Večný Otec zabráni týmto ľuďom spôsobiť vám ujmu, ktorú plánujú tak, aby vás mohli ovládať.

Tí istí ľudia chcú odstrániť kresťanstvo a preto je dôležité, aby ste vašimi osobitými modlitbami zabránili, aby sa tak stalo.

Toto je modlitba “Modlitba pôstu na zastavenie jednej svetovej meny” v rámci Križiackych modlitieb (42):

“Ó, Bože Najvyšší, ponúkam Ti môj dar pôstu,
aby si ukončil zovretie zla vo svete, ktoré plánuje
v mojej krajine spôsobiť hlad, vrátane Chleba
Života.
Prijmi moje utrpenie a vypočuj moje prosby
za iné národy, aby si ich uchránil od utrpenia,
ktoré plánuje antikrist.
Zachráň nás, drahý Pane, od tejto zloby a ochraňuj
našu vieru, aby sme Ťa mohli uctievať v slobode,
ktorú potrebujeme, aby sme Ťa mohli milovať
a velebiť naveky a navždy.
Amen.”

Moje dieťa, jeden deň pôstu na Veľký piatok prinesie národom značnú slobodu od Zlého a tých, ktorí nasledujú jeho zlovestné túžby mať pod kontrolou financie všetkých národov.

Vaša milovaná Matka

Matka Spásy

Božia Matka