Práve v Rímskom impériu povstane proti mne veľká ohavnosť

Sobota, 15. júna 2013 o 16:48 hod. 

Moja drahá milovaná dcéra, tak ako som kráčal sám počas pomalej a bolestivej cesty na vrchol hory Kalvárie, tak bude kráčať aj moja Zvyšková armáda. 

Keď som kráčal po tomto mučivom kopci, obklopovali ma stovky rímskych vojakov, ktorí blokovali tých, ktorí mi chceli pozdĺž cesty poskytnúť útechu. Hoci by nebolo potrebné, aby také veľké množstvo vojakov strážilo len jedného človeka, ich prítomnosť mala demonštrovať niekoľko vecí. Chceli ukázať mojim nasledovníkom a každému, kto sa pokúšal šíriť pravdu môjho učenia, kto tu vládne. Tento akt agresie mal zastrašiť a zastrašovať tých, ktorí sa odvážili prejaviť mi vernosť. 

Židia ma zapreli, a potom ma zradili. Rimania ma ukrižovali a práve v Ríme dostal môj milovaný apoštol Peter pokyn, aby vytvoril moju Cirkev na zemi, pretože som si želal, aby moja Cirkev vznikla medzi tými, ktorí ma prenasledovali. 

Keďže sa čoskoro uskutoční môj Druhý Príchod a odhalí sa moje posledné poslanie vrátiť sa, aby som ľudstvu priniesol konečnú spásu, ktorú som sľúbil, história sa bude opakovať. Židia ma budú stále popierať, kým sa neuskutoční Varovanie. Všade proti mne povstanú nepriatelia Boha. Tí, ktorí ma milujú, a tí, ktorí hovoria, že ma zastupujú, ma zradia. 

Práve v Rímskom impériu povstane proti mne veľká ohavnosť. Babylon, domov Rímskej ríše a miesto, kde sa nachádzajú národy, ktoré opustili Boha v prospech falošných bohov, bude sídlom, z ktorého budú vychádzať všetky klamstvá. 

Šelma s desiatimi rohmi je Európa a v Ríme proti mne povstane armáda. Tí budú opäť zodpovední za ukrižovanie pred veľkým dňom. Spôsobia poslednú urážku, keď ukrižujú a zničia moje mystické Telo na zemi. Moje telo je moja Cirkev. Tí, ktorí sa oddelia od môjho Tela tým, že sa rozhodnú nasledovať nové učenie, ma zradia a ešte budú mať tú drzosť postaviť sa a povedať, že pochádzajú odo mňa. 

V ten deň, keď bude zverejnené jedno nové svetové náboženstvo, ktoré budú schvaľovať časti v Katolíckej cirkvi, ako bolo predpovedané, obloha sa zatmie a veľké hromobitie zostúpi na zem. Bude to tak, ako to bolo v sekunde, keď som naposledy vydýchol na kríži, keď sa hnev môjho Otca zniesol na vrch Kalvárie. 

Keď sa to stane a znamenie, že moja jediná pravá Cirkev bola odstránená a nahradila ju falošná pohanská ohavnosť, musíte to vedieť. To je chvíľa, keď na ľudský rod budú všade padať tresty. 

Každé znamenie bude dané z neba, aby varovalo tých, ktorí sa pridajú na stranu falošného proroka a jeho budúcej kohorty, antikrista, že ich dni budú spočítané. Bude im ukázané, aké to bude, keď zažijú hnev môjho Otca. Mnohí biskupi a kňazi si v tej fáze uvedomia pravdu a budú bojovať proti tejto skazenosti. Neopustia ma a budú naďalej viesť moju pravú Cirkev na zemi. Žiaľ, mnohí na to nebudú mať odvahu a budú ako baránky vedené na porážku, ale bude pre nich útechou, že ich nikdy neopustím. Pošlem im veľa pomoci a moja Zvyšková armáda povstane a bude šíriť evanjeliá, keď budú všade zatlačení do úzadia. Budú kázať v každom kúte sveta a budú nebojácni. Ich láska ku mne zvíťazí nad dielom antikrista. Ich poslušnosť voči mne a ich odpoveď na moje križiacke modlitby zachránia miliardy duší. 

A potom bude môj plán zavŕšený. 

Váš Ježiš