Prenasledovanie pravých vizionárov

Pondelok, 29. novembra 2010 o 12:48 hod.

Moja dcéra, napíš toto ako varovanie svetu kvôli prenasledovaniu, ktorému sú vystavené Moje vyvolené duše, vyslané do sveta hlásať Pravdu, aby cez ňu mohli byť zachránené duše ešte pred Mojim Druhým Príchodom.

Všimnite si, že Moji vyvolení vizionári a proroci sú práve tými, ktorí budú otvorene odmietaní ešte viac, ako falošní proroci. Tieto Moje krásne duše, vybrané pre svoju jednoduchú oddanosť, budú trpieť, v jednote so Mnou, odmietnutie, ktoré Som znášal z rúk ľudí.

Tí, ktorí trpia vo Mne, so Mnou a pre Mňa, sú praví proroci. Sú to duše, ktoré budú mučené, bude s nimi zaobchádzané s pohŕdaním a budú priamo odsúdené v Mojom Mene. Tiež budú odmietnuté Mojou vlastnou Cirkvou, avšak nie všetkými Mojimi zasvätenými služobníkmi. Oddaní nasledovníci, ktorí sa presne riadia Mojím Učením, budú tiež v pokušení ich odmietnuť, dokiaľ im časom pomaly nezačne svitať Pravda.

Od počiatku času, kedy Som sa z Môjho Božieho Milosrdenstva rozhodol vyslať do sveta prorokov, aby Som vám všetkým pripomínal Moje Učenie, bolo len málo tých, ktorí im hneď uverili. Mnohí boli opovrhovaní a považovali sa za ľudí, ktorí trpeli živou predstavivosťou, depresiou alebo boli jednoducho odsúdení ako klamári. Väčšinou boli títo proroci sami ohromení, keď zažili svoje prvé Božské stretnutie. Mnohí z nich istý čas o týchto mystických zážitkoch pochybovali, kým prijali ich pravosť. Boli pomalí v oznamovaní svojich zážitkov ostatným. Zabralo im to čas, kým to prijali.

Všetky Moje vyvolené duše, keď prijali svoje povolanie, sa zdráhali odhaliť posolstvá alebo pokyny odo Mňa, dokonca aj Mojim zasväteným služobníkom, vrátane rehoľných sestier, kňazov, biskupov a kardinálov. K týmto ľuďom pociťovali bázeň a vo svojom srdci vedeli, že otázky, ktoré im budú kladené, budú len veľmi ťažko zvládnuteľné. Mnohí, ktorí boli povolaní neodhalili svoje posolstvá a na vykonávanie svojich povinností voči Mne používali modlitbu a osobné utrpenie.

Iným, ktorí podľa pokynov Mojej Blahoslavenej Matky a Mňa vyjavili posolstvá, sa neverilo. Uverilo sa im až vďaka Božským prejavom, ktoré sa časom prejavili.

Nalieham na všetkých Mojich nasledovníkov, aby počúvali svoje srdce. Pozrite sa na posolstvá, oznámené Mojimi drahými vizionármi a prorokmi. Tieto posolstvá sa vám dávajú z čistej Lásky, aby vám pomohli viesť vás a zachraňovať duše. To je cieľ. Ak sa rozhodnete, že nie sú Božieho pôvodu, modlite sa o vedenie. Ak sa rozhodnete, že sú pravé, potom sa modlite, modlite sa, modlite sa za Mojich vizionárov, aby boli vypočutí.

Teraz vás chcem varovať pred znameniami, na ktoré si musíte dávať pozor, keď sú Moji praví vizionári prenasledovaní v Mojom mene . Nasledovníci podvodníka, vidiac ich svetlo, ich napadnú, nie zľahka, ale s takou zlomyseľnosťou, ktorá vám vyrazí dych. Nielenže ich budú trápiť prostredníctvom posmechu, ale budú sa tiež nesmierne usilovať ich zdiskreditovať, a to všetko v Mojom Mene. Bolesť, ktorú zakúšajú Moji učeníci, nie je nič v porovnaní s bolesťou, ktorú spôsobujú Mne.

Moje utrpenie dosiahlo v poslednom čase takú úroveň, že znovu a znovu prežívam to strašné mučenie, ktoré Som podstúpil, keď Som zomrel za vaše hriechy – za všetky hriechy – za celé ľudstvo; vrátane tých, ktorí trápia Mňa a Mojich vizionárov, vrátane tých vrahov, tých ľudí, ktorí Ma verejne popierajú a chvália sa tým, a za hrozné zlo vo svete v súčasnosti.

Prosím, počúvajte Mojich vizionárov. Budete to cítiť vo vašich srdciach, keď počujete Pravdu. Prosím, nechyťte sa do pasce tých, ktorí prenasledujú vizionárov Mojej Blahoslavenej Matky, vrátane svätej Bernadety alebo Mojich malých detí z Fatimy. Zaobchádzalo sa s nimi s najväčšou neúctou, hlavne zo strany Mojich zasvätených služobníkov. Sú to oni, ktorí najviac zraňujú, keď sú dávané Moje Božie zjavenia ľudstvu z Lásky. Moje Srdce trpí viac, keď neveria v Božskú nadprirodzenosť a ani ju nerozpoznajú, keď im je predstavená.

Prosím, modlite sa za Mojich vizionárov a zvlášť za tých z nich, ktorých posolstvá nie je možné odmietnuť pre lásku, ktorá z nich vyžaruje a pre varovanie v nich obsiahnuté, pretože sú to Moji praví vizionári. Spoznáte ich podľa urážok, ohovárania, mučenia a týrania, ktoré dostávajú z rúk Mojich detí.

Keď sa pozriete na nadávky, ktoré dostávajú a potom na klamstvá, ktoré sa o nich takým ponižujúcim spôsobom šíria, tak sa musíte spýtať sami seba: Ak tejto osobe bolo doposiaľ ubližované a neverilo sa jej, prečo sa jej i naďalej tak surovým spôsobom ubližuje? Potom dostanete vašu odpoveď. Modlite sa k Duchu Svätému za vedenie, aby ste dokázali rozlíšiť pravých vizionárov a prorokov od ostatných, ktorí vás podvádzajú.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus