Príde veľká záplava; tiež budete svedkami menších záplav naprieč ostatnými krajinami

posolstvo z 25.decembra 2012 o 19:20 hod

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj plán záchrany sveta začal v mojom čase 22. decembra 2012.

Tento čas vo svete je mojim časom, kedy jednotne zhromažďujem všetky Božie deti, pretože sa začína veľká bitka.

Toto obdobie Veľkého súženia potrvá nejaký čas. Vojenské konflikty sa budú stupňovať až do vyhlásenia veľkej vojny* a svet sa zmení.

Všetky národy budú svedkami zmien. Musíte byť na to pripravení a prijať skutočnosť, že všetky tieto veci sa musia udiať ešte pred mojim Druhým príchodom.

Príde veľká záplava; tiež budete svedkami menších záplav naprieč ostatnými krajinami.

Všade sa začnú meniť klimatické pomery a vaše počasie bude odlišné v takej miere, ktorá sa vám môže zdať cudzou a neobvyklou.

To je čas pre všetkých tých, ktorí svoje oči otvorili pravde, aby zarovnali cestu ku Mne tak, aby som mohol privítať všetkých vo
svojom svätom náručí.

Nemajte strach, pretože mnohé z toho oslabí moja láska a vaše modlitby môžu zmierniť a aj zmiernia mnohé z týchto vecí ako aj z ohavností, plánovaných šelmou .

Váš Ježiš