Prípravy sú teraz dokončené

Streda, 16. novembra 2011 o 20:30 hod.

Moja drahá milovaná dcéra, dávaj teraz pozor. Prosím, znovu ubezpeč všetky Moje deti, že viera zabezpečí ich spásu. To je všetko, na čom teraz záleží.

Láska ku Mne a jedného k druhému bude vašou cestou do Raja.

Ak milujete jeden druhého tak, ako Ja milujem vás, musíte milovať bezpodmienečne. Musíte vzájomne prijať vaše chyby. Odpúšťajte si, deti. Boj nepochádza z Neba. Spôsobuje ho podvodník, aby vyvolával rozkol.

Teraz povstaňte a modlite sa, modlite sa, modlite sa za Moje veľké Milosrdenstvo, lebo čas je už takmer u vás. Prípravy sú teraz dokončené.

Teraz už len čakajte.

Pripravte svoje duše a modlite sa jeden za druhého. Len prijmi Moju Svätú Vôľu, Moja dcéra.

Nežiadaj vysvetlenia. Postupuj podľa Mojich pokynov a vždy prejavuj poslušnosť. Neupadni do pascí, ktoré sú pre teba pripravené, aby ťa priviedli k pádu. Satan chce tvoj pád, aby po tebe mohol šliapať, ale musím ti znova pripomenúť, aby si mlčala. Znášaj so sklopeným zrakom a v úplnej pokore akékoľvek poníženie.

Napodobňuj Ma, dcéra, vo všetkom, čo konáš. Ak to urobíš, tak ťa satan nebude môcť úspešne napadnúť.

Teraz choď a čakaj, pretože čoskoro prídem.

Váš milujúci Ježiš

Spasiteľ a Vykupiteľ celého ľudstva