Proroctvá z Garabandalu sa stanú teraz realitou

Utorok 31. mája 2011 o 15.30 hod

Moja drahá milovaná dcéra, za taký krátky čas sme prešli takú dlhú cestu. Malo to svoj dôvod. Predovšetkým to bol čas  potrebný na odovzdanie Môjho najsvätejšieho Slova svetu hladujúcemu po láske. Ľudia stále nepočúvajú, pretože nechcú vedieť. Zatiaľ, čo mnohí z mojich verných nasledovníkov sú teraz pozorní na zmeny, ktoré sa odohrávajú, mnohí ďalší nemajú žiaden záujem o varovania, ktoré až doteraz dáva Moja milovaná Matka svetu. Proroctvá dané v Garabandale sa stanú teraz realitou. Pripravte sa teraz na túto udalosť, pretože už máte len niekoľko mesiacov na to, aby ste pripravili svoje duše.

Prosím, nemaj strach, dcéra moja, lebo viem, že ťa tieto udalosti skľučujú, lebo myslíš na budúcnosť svojich detí. Varovanie všetko zmení. Ale takisto to bude rázcestie. Ľudstvo, keď bude prebudené k pravde o existencii Boha, si samo zvolí jednu z dvoch ciest. Cestu spásy alebo cestu zatratenia.

Trest zničí väčšinu sveta

Modlite sa, aby si väčšina ľudí vybrala prvú cestu. Pokiaľ sa tak neuskutoční, svet bude trpieť tým najprísnejším trestom, ktorý veľkú časť z neho zničí. Prečo by ste si moje deti mali želať toto? Áno, kvôli hriechu si človek nanešťastie vyberie cestu Podvodníka a odignoruje Môj prísľub. Povedal som vám, že vám nedám dátum Varovania, ktorý poznajú len niektorí vyvolení ľudia. Pretože keby bol tento dátum zverejnení, ľudia by boli v pokušení hľadať vykúpenie z pocitu falošnej pokory. Dôverujte Mi. Všetko bude dobré, deti. Ste požehnaný, že vám bol daný tento obdivuhodný dar zjavenia. V týchto nasledujúcich mesiacoch predchádzajúcim Varovaniu sa bude zdať, že svet je pokojnejší a nejako zvláštny. Lebo keď sa to (Varovanie) stane, aj keď to bude veľkolepo viditeľné na oblohe, bude to taký pokojný mystický zážitok, že budete viacej pripravení na tiché stretnutie so svojim svedomím.

Pamätajte si, čím viac ľudí bude poznať túto udalosť predtým ako sa stane, tým viac duší bude spasených. Modlite sa, modlite sa k Môjmu Božiemu milosrdenstvu za tie duše, ktoré zomrú počas Varovania. Oni potrebujú vaše modlitby.

Váš milujúci Spasiteľ Ježiš Kristus.