Prvá sobota globálna ružencová kytica Ježiš ľudstvu, 04.11.2023

Pozvánka na zjednotenie v prvú sobotu v modlitbe

Pokoj s Vami!

Vitajte na prvo sobotňajšej ružencovej kytici Ježiš ľudstvu pre Matku Spásy

Registrácia nie je potrebná, prihláste sa pomocou tohto odkazu: https://bit.ly/JTM-Global-Rosary

V prípade, že sa nemôžete pripojiť k webináru pomocou vyššie uvedeného odkazu, otvorte si na svojom mobilnom zariadení aplikáciu Zoom a zadajte ID webinára 869 6043 5714.

V poslušnosti k pokynom, ktoré nám dala Matka Spásy v Knihe Pravdy, budeme sa modliť 4 tajomstvá svätého ruženca. Zjednotíme sa celosvetovo na 6 modlitebných stretnutiach na rôznych kontinentov, pričom sa budeme modliť ruženec v rôznych časových pásmach.

Naša Matka Spásy v Knihe Pravdy zdôraznila dôležitosť modlitby svätého ruženca v nasledujúcom posolstve, ktoré sme dostali 20. júna 2012:

“Spolu so svojím Synom vám môžem dať milosti a ochranný kruh, do ktorého neprenikne žiadny padlý anjel. Satan nemôže ublížiť ani zaútočiť na nikoho, kto sa každý deň modlí môj svätý ruženec. Modlitbou troch alebo viacerých ružencov môžete túto ochranu rozšíriť aj na ostatných. Ak by to dokázalo urobiť čo i len sto ľudí, mohli by zachrániť svoj národ pred nákazou, ktorú šíri Zlý. Musíte sa zhromaždiť, deti, a modliť sa, aby ste sa ochránili.”

V posolstve z 8. decembra 2014 tiež hovorí::

“…Pod mojou ochranou sa vám dostane úľavy od útokov, ktoré uštedrí každému kresťanovi, ktorý sa snaží zostať verný môjmu Synovi v skúškach, ktoré sú pred vami. Môj Syn mi udelil moc rozdrviť hlavu hada, aby vás mohol priviesť bližšie k sebe. Prijmite moju ochranu a ja odpoviem všetkým, ktorí ma prosia o pomoc.…”

Spojme svoje srdcia ako jedna celosvetová rodina Ježiša ľudstvu, spolu s Matkou Spásy, v tomto boji za záchranu duší.  Obetujeme všetky naše modlitby za jej príhovor a ochranu pre všetky Božie deti v každom národe proti zlu.

Prosím príďte a pomôžte nám celosvetovo sa zjednotiť v modlitbe.

Ježišu, dôverujeme Ti!

Zvyškova Kristova armáda zvíťazí!

JTM Global

 

Postupnosť krajín

04/11 Austrália a Nový Zéland o 9.00hod.

04/11 Ázia a Singapúr o 14.00hod.

04/11 Veľká Británia, Írsko, Afrika, USA & Kanada o 18.30hod.

04/11 Európa o 21.00hod.

05/11  – Južná Amerika – španielsky o 24.00hod.