Prvé posolstvo Panny Márie

Pondelok, 8. novembra 2010 o 15:30 hod.

Prvé posolstvo Panny Márie

Prijaté doma po modlitbe ruženca v pondelok 8. novembra 2010 o 15:30 hod.

(Oznámenie budúcich proroctiev, ktoré ešte len budú prijaté vizionárkou, ktorá v tomto okamihu nemá ani len tušenie o tom, čo sa od nej bude požadovať.)

Dieťa moje, máš zodpovednú prácu a nesmieš sa nechať nikým zastaviť. Pravda musí byť zjavená. Si vyvolená, aby si to vykonala. Dieťa moje, buď silná. Obráť sa s dôverou k Bohu a popros o vedenie pri uskutočňovaní môjho diela.

Dieťa moje, máš pri sebe všetkých svätých, ktorí s tebou na tomto diele pracujú. Svätí (*viď na konci tohto posolstva), ktorých si videla, sú všetci tu, aby ti pomohli šíriť moje posolstvá, aby celý svet o nich počul. Si vedená. Nebudeš to mať ľahké, avšak si vytrvalá a snaživá. To, čo sa deje, bolo už všetko predpovedané. Ty si nástrojom pri zvestovaní Božieho Slova všetkým Jeho deťom.

Nikdy nezabúdaj, že Boh miluje všetky Svoje deti, vrátane hriešnikov, ktorí Ho urazili. Pros o Milosrdenstvo pre každého jedného z vás. Svätá rodina sa opäť zjednotí.

(Prestávka… na tomto mieste posolstva som bola prekvapená, takže som sa opýtala Matky Božej: „Dobre som porozumela tomuto odseku posolstva?“ Ona sa nežne usmiala a pokračovala…)

Vezmi pero a píš – rozširuj Pravdu, pokiaľ ešte nie je neskoro.

Tieto posolstvá sú Božského pôvodu a musia byť rešpektované. Dôverujem ti, že zaistíš, aby boli účinným spôsobom doručené neveriacemu svetu. Je nanajvýš dôležité, aby si zostala silná pre potreby môjho Syna. Viem, že pre Neho, s Ním a kvôli Nemu trpíš. Raduj sa, pretože to je dobré. Si požehnaná, moje dieťa, pretože si bola vyvolená pre túto prácu. Zostaň silná.

Modli sa každý deň o vedenie. Postupom času sa staneš silnejšia. Neboj sa. Každý deň som s tebou a s tvojou rodinou. Si naplnená Duchom Svätým, takže budeš môcť odhaliť Pravdu o pláne Môjho Otca na Zemi.

Dieťa moje, odstráň svoje pochybnosti. Nevymýšľaš si toto Božské posolstvo. Predpovede z Písma sa napĺňajú.

Modli sa za všetky Božie deti. Môj drahý milovaný Syn je každý deň tak veľmi zraňovaný. Je mučený hriechmi ľudí. Jeho utrpenie dosiahlo nevídanej intenzity, aké nezažil od svojej smrti na Kríži.

Na uskutočnenie svojej Misie máš potrebnú energiu a ducha s Božím požehnaním. Tvoja očista je ukončená. Si pripravená na boj, ktorý ťa očakáva.

Teraz choď, dieťa moje. Obleč si svoju výzbroj. Postav sa so vztýčenou hlavou a pomáhaj v boji proti Zlému. Nezúfaj si, ak sa budeš cítiť z času na čas izolovaná. Máš pri sebe všetkých anjelov a svätých – medzi nimi svätého Jána Pavla II., svätú Faustínu a svätého Jozefa, ktorí ťa na každom kroku tvojej cesty povedú.

Dieťa moje, ďakujem ti za tvoju vieru, ktorú si ukázala. Si bojovníčka a si veľmi milovaná Bohom Otcom a mojim vrúcne milovaným Synom. Si zjednotená s Ježišom a tvoje ruky sú vedené Duchom Svätým.

Teraz choď, dieťa moje a použi v tomto dôležitom čase ľudských dejín všetky dostupné prostriedky, ktoré máš k dispozícii.

Nech ti žehná Boh, dieťa moje.

Tvoja milujúca Matka v Kristovi

Mária Kráľovná Zeme

(*) Menované osoby sú obrazy rôznych svätých, ktoré sa vizionárke ukázali počas súkromného zjavenia, avšak ona v tej chvíli nemala ani tušenie o tom, kto to boli, až pokým neskôr neboli menované, napríklad svätý Ján Pavol II., svätá Faustína a svätý Jozef a dve ďalšie osoby, ktoré nie sú identifikované.