Prvým znamením bude rýchlejšie sa otáčajúca Zem

Proroctvo o tom, že sa Zem začne točiť rýchlejšie – jeden z prvých znamení pred Druhým Príchodom Krista.

 

 

Prvým znamením bude, že sa Zem začne rýchlejšie otáčať. Druhé znamenie sa týka slnka, ktoré sa bude zväčšovať, bude jasnejšie a začne sa otáčať
utorok, 12.11.2013 – 20:30 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako sa môj čas približuje, mnohí budú spať, ale tí, ktorí sú požehnaní, s očami otvorenými môjmu svetlu, spoznajú znamenia. Dostanú tiež požehnanie, aby sa pripravili a len tí, ktorí sa Ma pridŕžajú, budú schopní znášať zmeny.

Čím viac sa blíži deň môjho slávneho príchodu, tým viac ľudí, ktorí tvrdia, že Boha milujú, sa bude odo Mňa vzďaľovať. Dokonca aj tí, ktorí hovoria, že sú svätí a vyvyšujú sa v hierarchii mojej Cirkvi na zemi, nedokážu vidieť Pravdu. Neuvidia Pravdu, pretože budú príliš zaneprázdnení  účasťou v rôznych záležitostiach a obradoch, ktoré Ma budú urážať.

Prvým znamením bude, že sa Zem začne rýchlejšie otáčať. Druhé znamenie sa týka slnka, ktoré sa bude zväčšovať, bude jasnejšie a začne sa otáčať. Vedľa neho uvidíte druhé slnko. Potom počasie spôsobí, že svet sa bude triasť a zmeny budú znamenať, že mnohé časti sveta budú zničené. Tieto tresty – a bude ich mnoho – zbavia ľudstvo jeho arogancie, takže duše budú úpenlivo prosiť o Božie milosrdenstvo. Nič iné nepohne kamennými srdcami tých, ktorí vylúčili Božiu lásku zo svojich životov.

Hriech ľudstva bude rýchlo narastať a hriech modlárstva trojnásobne obalí Zem. Pohanstvo, odeté ako kráľovská monarchia, prenikne do mojej Cirkvi na zemi. Keď pohanstvo objíme moju Cirkev, nebude to na uctievanie Boha. Keď pohania, ateisti a iní neveriaci, ktorí navonok odmietajú Božiu existenciu, prijmú moju Cirkev, nebudem to Ja, Ježiš Kristus, pred ktorým zohnú svoje koleno. Keď moja cirkev vyhlási, že víta všetkých, nenechajte sa oklamať. Nebude to znamenať, že vítajú pohanov v mojej Cirkvi, aby sa mohli pokloniť pred mojím svätostánkom. Nie, budú stavať na obdiv modlárstvo spôsobené hriechom pýchy predo Mňa, aby znesvätili sväté a posvätné svätostánky. Umiestnia pohanské symboly na moje oltáre a budú vyžadovať od nič netušiaceho zhromaždenia skloniť sa a prijať svojich spolubratov a spolusestry s poctou a šľachetnosťou. Všetci budú požiadaní, aby zapreli Pravdu, aby tak uvítali falošných veriacich, ktorí pošliapu moje oltáre. Potom dopadne Božia ruka.

Vojny sa rozšíria, zemetrasenia otrasú štyri kúty sveta a hladomor zovrie ľudstvo a každé ohavné gesto a urážka urobená voči Bohu vyústi v strašný trest. Keď tí, ktorí prijmú moje milosrdenstvo, povedú moju cirkev – každý démon bude preklínať tieto Božie deti. Aby ich ochránil, Boh zasiahne a beda tým, ktorí pľujú do tváre svojho Stvoriteľa.

Čas nadišiel. Tí, ktorí Ma preklínajú, budú trpieť. Tí ktorí Ma budú nasledovať, prežijú toto prenasledovanie až do dňa, kedy prídem a vezmem ich do svojej milosrdnej náruče. A potom len tí, čo zostanú, pretože odmietli moju ruku milosrdenstva, budú ponechaní šelme, ktorú zbožňovali a u ktorej hľadali potešenie.

Tak veľa ľudí Ma bude odmietať až do samého konca. Dve tretiny na Mňa budú pľuvať, bojovať s mojím zásahom a kričať na Mňa všetky druhy ohavností. Ako sa ten deň viac a viac približuje, nenávisť ku Mne bude viditeľná všetkým. Dokonca aj tí, ktorí robia na svet dojem, že Boha ctia, Ma budú v tichosti preklínať.

Deň, kedy bude podvod šelmy odhalený, aby ho všetci videli, bude dňom, na ktorý nikto nezabudne. Pretože v ten deň, keď svet uzrie podvodníka, antikrista, povstať s mojou korunou na hlave – odetého do červeného rúcha – bude dňom, kedy sa oheň bude rinúť z jeho úst. A ako tá hrôza konečne vyjde najavo, obklopí ho oheň a všetci, ktorí mu prisahali vernosť, budú uvrhnutí do priepasti. A potom prídem, ako som vám povedal. Pozdvihnem svoju Cirkev a privediem svet do jednoty so svätou vôľou môjho Otca a konečne zavládne pokoj.

Všetko, čo som vám povedal, je pravda. Všetko, čo sa stane, sa stane, ako som vám povedal. Stane sa to rýchlo, pretože aj napriek môjmu hnevu, spôsobenému pokrytectvom a nevďakom človeka, prichádzam len ukončiť toto utrpenie. Prichádzam, aby som zachránil všetkých hriešnikov, ale mnohí nebudú chcieť byť zachránení.

Buďte silní, moji milovaní nasledovníci, pretože ochránim všetkých hriešnikov, ktorí prijmú moju ruku milosrdenstva počas Varovania. A tak všetky Božie deti, veriaci i neveriaci budú zahrnutí do tohto veľkého zásahu z nebies. Ale po tomto čase, Boží anjel oddelí dobrých od zlých. Času je málo.

Váš Ježiš


Vo svetovej tlači sme sa mohli okrem iného dozvedieť, že za celý rok 2020 bolo zaznamenaných 28 najkratších dní v histórii meraní.

——————————————————————————————————————————————————–

Zem sa veľmi ponáhľa so vstupom do roku 2021, a preto sa otáča čoraz rýchlejšie. Prečo sa to deje?

Fot. Pixabay.
Za celý rok 2020 bolo na pozadí histórie meraní zaznamenaných už 28 najkratších dní. Nikdy v predchádzajúcom roku sa nič podobné nestalo. Odtiaľ pochádza vtip, že nielen my, ale aj Zem sa chceme s týmto strašidelným rokom rozlúčiť čo najskôr.

Zem zvyšuje svoju rýchlosť. Minulý rok sa otáčala najrýchlejšie za uplynulých 50 rokov, čo to pre nás znamená?

—————————————————————————————————————————————————-

Zem sa zrýchľuje. Rok 2021 môže byť najkratší za posledných niekoľko desiatok rokov

Science and spacewalks on Space Station / Human ...
V roku 2020 bol zaznamenaný najkratší deň v histórii meraní, a podľa výpočtov vedcov môžeme mať v aktuálnom roku ešte menej času. Rok 2021 sľubuje, že bude najkratší za posledné desaťročia. A to všetko preto, lebo Zem sa otáča čoraz rýchlejšie.

https://www.imeteo.sk/clanok/zem-sa-zrychluje-rok-2021-moze-byt-najkratsi-za-posledne-roky

 

——————————————————————————————————————————————————–

Zem sa točí rýchlejšie ako za posledných 50 rokov (a možno budeme musieť „odpočítať“ sekundu)

Ziemi, Sygnalizatory, Środowiska, Glob, Planety, Nauki
Zem sa točí neobvykle rýchlo – a minulý rok bol najkratší deň, odkedy to ľudia začali počítať. Podľa webu TimeandDate.com bol v roku 2020 v skutočnosti najkratších 28 dní od roku 1960, čím sa prekonal predchádzajúci najkratší deň v roku 2005.

https://uk.news.yahoo.com/earth-spinning-faster-171357980.html
https://zive.aktuality.sk/clanok/150486/zem-sa-toci-rychlejsie-atomove-hodiny-nestihaju-rok-2021-mozno-o-sekundu-skratia/