Reťaz Ochrany za Európu a celý svet

Každého 13 teho v mesiaci sa budeme spoločne stretávať na spoločnej modlitbe za Európu a svet, aby Duch Svätý oslobodil našich lídrov,
a nepodieľali sa na zle, ktoré vykonávajú na svojich obyvateľoch.

Stretneme sa na linku o 19.hod

https://bit.ly/PrayerChainofProtection

 

Ježiš ľudstvu Európa