Ruženec ochrany za slovenský a český národ

Srdečne vás všetkých pozývame na modlitebné stretnutie, kde sa pomodlíme celý svätý ruženec za ochranu našich národov
Slovenska a Česka.

Stretneme sa 4.júna 2022 o 18:00 hod na Zoome.

Link http://zoom.us/j/95327393434

Tešíme sa na stretnutie