Seminár Mária, nie príroda je naša matka

Vodca cirkvi dnes čoraz viac používa frázu „matka príroda“, pričom odkazuje na stvorenie, ako keby to bola živá bytosť, ktorá je „matkou“ ľudstva.

Dôraz sa kladie na starostlivosť o stvorenie, ako by sme sa rovnako starali o svoju vlastnú „matku“. Hovorí sa nám, že hriechy proti prírode alebo „ekologické hriechy“, ktorým sa takto hovorí, sú skutočnými hriechmi proti našej „matke“ zemi.

Tento webinár je kópiou už odvysielaného celosvetového webinára na túto tému. Bude snažiť riešiť tento rastúci trend v Katolíckej cirkvi zdôraznením, že:

1. Príroda nie je našou matkou a uctievanie prírody nepatrí do katolíckej viery
2. Že Mária je našou Matkou

Tento seminár sa bude konať 29.marca 2022 o 19,30 hod na priloženom linku

https://bit.ly/JTMSlovakiaandCzechiaMarch29

Ježiš ľudstvu SK a CZ