Slávenie Vianoc

Sobota, 25. decembra 2010 o 12:30 hod.

Moja milovaná dcéra, prečo váhaš? Vari nevieš, že si každý deň vedená? Určite vo svojom srdci vieš, že jediné, čo musíš urobiť je sadnúť si, otvoriť svoje srdce a čoskoro budeš počuť Moje posolstvo. Dôveruj Mi. Odovzdaj sa Mi. Ver, že keď Mi odovzdáš svoje obavy, starosti, znepokojenie a otázky, že ti ich odnímem a patrične ich zodpoviem. Teraz si musíš nájsť čas na to, aby si sa mohla naplno venovať týmto nanajvýš naliehavým posolstvám pre ľudstvo. Neváhaj a neodkladaj túto svätú prácu.

Moja milovaná dcéra, uvedom si nasledovné. Keď kresťania na celom svete vzdávajú úctu Môjmu narodeniu v Betleheme, mnohí budú jednoducho vzdávať úctu bez skutočnej lásky vo svojom srdci. Napriek tomu sa mnohí priblížia k Môjmu Srdcu. Iní budú súhlasne prikyvovať, usmievať sa a krátko hovoriť o význame tohto najdôležitejšieho času, v ktorom sa oslavuje najväčší dar, aký kedy bol od počiatku udelený deťom Môjho Otca. Napriek tomu, keď Moje deti, Moji oddaní nasledovníci, oslavujú Vianoce, sú rozptýlení pompéznosťou a obradom spojeným so svetskými vecami.

Koľko kresťanov vysvetlí svojim deťom význam Môjho narodenia? Koľkí si pripomenú pokoru, ktorú prejavila Moja milovaná Matka a jej najsvätejší ženích, svätý Jozef? Koľkí chápu, že Som sa stal človekom, aby Som zachránil ľudskú rasu od cesty do pekla? Bola to táto jednoduchá správa, ktorá sa v priebehu storočí skresľovala a bola maskovaná okázalosťou. Napriek tomu to oddaní kresťania vnímali ako čas na zamyslenie sa nad svojou vernosťou ku Mne, ich Spasiteľovi. Prosím a nalieham na vás, deti, aby ste využili tento sviatok na modlitbu za tých vo svete, ktorí sa potrebujú prebudiť, aby pochopili, že majú dedičstvo. To je miesto, kde je každému z nich vyhradené špeciálne miesto v Kráľovstve Môjho Otca, ak sa ho rozhodnú prijať.

Čas pre Veľké Varovanie je stanovený

Tak veľmi sú Moje deti každou minútou dňa zaneprázdnené správami, ktoré – i keď môžu mať vplyv na ich život – nemajú žiaden význam pre ich budúci život. Deti, je čas, aby ste všetci preskúmali svoje svedomie, teraz pred Veľkým Varovaním, ktoré predchádza Môjmu Druhému Príchodu. Modlite sa svojimi vlastnými slovami a proste o Božie vedenie.

Čas pre Veľké Varovanie je stanovený. Buďte ostražití. Majte sa na pozore.

Váš Božský Spasiteľ a Spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus