Sviatok Panny Márie Fatimskej

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Milý bojovník modlitieb,

Si pozvaný, aby si sa zúčastnil osláv Sviatku Panny Márie Fatimskej a to pri spoločnej modlitbe na Globálnom stretnutí Ježiš ľudstvu, Hodinke križiackych modlieb za viťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a to v piatok 13.mája 2022 o 22 hod SEČ

Link: https://bit.ly/JTMGlobalEuropeMay13

Poznáme aj slová Našej drahej Panny Márie:

“.. čas víťazstva môjho Nepoškvrneného Srdca sa blíži.

Môj čas, keď rozšliapem hada, sa blíži.,.. 10.apríla, 2012.”

A verme nasledujúcim slovám našej Matky Spásy:

” Ja som Prostredníčka. Mojím prostredníctvom prinesiem vaše modlitby pred môjho drahého Syna.…30.marca, 2012″

Pomodlíme sa spolu Križiacku modlitbu 26 – Svätý ruženec (Všetky 4 časti)

Zjednoťme sa v modlitbe za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

” Žiadajte a dostanete, nie je to planý sľub, ktorý dávam. …. Váš Ježiš, 3.máj, 2014″

Matka Spásy, oroduj za nás!

Jesus to Mankind Global