Toto očkovanie bude jed a bude prezentované v rámci celosvetového programu zdravia

posolstvo z piatku, 9.novembra 2012 o 21:00 hod

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, len počas dvoch rokov sa prostredníctvom tejto misie obrátili a zachránili milióny duší. Len samotné tvoje utrpenie zachránilo desať miliónov duší, ako som ti sľúbil. Takže aj keď sa zdá, že útrapy sveta narastajú, vaše modlitby zachraňujú mnoho duší.

Utrpenie v mojom mene sa stále zhoršuje a stáva sa takým bolestivým, že je ťažké ho znášať. Najintenzívnejšie je vtedy, keď je satan rozzúrený. V súčasnosti jeho hnev narastá a preto sú jeho útoky na teda také mučivé. On a jeho démoni sú vôkol teba, no nemôžu ti fyzicky ublížiť, lebo ťa ochraňuje ruka môjho Otca. To ale nezmenšuje utrpenie, ktoré znášaš v tomto čase druhého výročia tejto misie. Ale vedz toto:

Utrpenie je najväčšie vtedy, keď misia alebo činnosť obetnej duše je úspešná. Čím viac duší je zachránených, tým brutálnejšie sú útoky Zlého. Jeho výčiny vo svete sa stávajú čoraz zjavnejšími. On, ktorý sa tak veľmi snaží o to, aby zatajil svoju existenciu, si nachádza spôsob, ako preniknúť k duchu tých úbohých ľudí, ktorí sa mu sami otvoria svojim bažením po
svetských rozkošiach a svojou láskou k moci.

Satanova moc spočíva v jeho schopnosti oklamať ľudstvo vo viere, že on predstavuje iba symbol, ktorý používajú kresťania na to, aby vysvetlili rozdiel medzi dobrom a zlom.

Satan pozná nebezpečenstvo odhalenia jeho existencie. Ak by tak urobil, potom by viac ľudí prijalo skutočnosť, že Boh existuje.

Nechce to urobiť, a tak vytvára povedomie o svojej existencii iba medzi tými, ktorí mu vzdávajú poctu. Títo ľudia, ktorí prijímajú
existenciu satana, ho uctievajú práve tak, ako ľudia, ktorí slúžia omše v katolíckych kostoloch alebo konajú bohoslužby v kostoloch, aby velebili Boha.

Tak veľa duší bolo ukradnutých. Boh, môj Večný Otec, ich zamýšľa získať späť prostredníctvom svojho Varovania a trestov, ktoré postihnú tých, ktorí sa zhromažďujú, aby uctievali šelmu.

Môj Otec odhalí satanových nasledovníkov, ktorí znesväcujú jeho Cirkev.

Oni sú cieľom jeho trestov, a ak neprestanú s tým, čo robia z vlastnej slobodnej vôle, dopadne na nich Božia ruka.

Vzostup týchto satanských skupín, ktoré sa prezentujú svetu prostredníctvom obchodných a vzájomne poprepájaných organizácií, je razantný.

Sú všade; snujú intrigy, spolčujú sa, kujú komploty a zločinecké plány na zničenie miliónov nevinných ľudí.

Chcú zaviesť určitú formu genocídy prostredníctvom povinného očkovania vašich detí, či už s vaším alebo bez vášho súhlasu.

Toto očkovanie bude jed a bude prezentované v rámci celosvetového programu zdravia.

Ich plány sa stali teraz skutočnosťou a začali ich už uvádzať v prax. Niektoré z ich plánov môj Otec zastavil v jednej európskej krajine kvôli modlitbám obetných duší.

Pozrite sa pred seba a za seba. Pozorne sa pozrite na zdanlivo nevinné zákony, zavádzané vo vašich krajinách a navrhnuté tak, aby vám dali pocit, ako keby mali zlepšiť váš život. Avšak mnohé z nich vás majú jednoducho zotročiť tým, že vás primäjú vzdať sa vašich práv pod rúškom zdanlivo demokratických zákonov.

Demokracia bude nahradená diktatúrami, tie však nebudú ako také prezentované národom. Keď sa milióny vzdajú všetkých svojich práv v mene nových, tolerantných zákonov, tak bude už príliš neskoro. Stanú sa z vás väzni.

Poprední vodcovia sveta pracujú spolu, aby uskutočnili svoje nové plány. Sú súčasťou elity, ktorej cieľom je zisk, bohatstvo, vláda a moc. Oni neuznávajú Božiu moc. Neveria, že moja smrť na kríži bola na to, aby ich zachránila pred plameňmi pekla.

Musím im ukázať, ako veľmi sa mýlia. Nadišiel čas, aby som im dokázal moje milosrdenstvo a moju lásku k nim.

Prosím, modlite sa Križiacku modlitbu (84) za osvietenie duší elít, ktoré vládnu svetu.
Toto je modlitba “Za duše elít”:

Ó, drahý Ježišu, prosím Ťa, aby si osvietil duše elít, ktoré vládnu svetu. Ukáž im dôkaz Tvojho Milosrdenstva.

Pomôž im, aby otvorili svoje srdcia a preukázali skutočnú pokoru na počesť Tvojej veľkej Obete Tvojej smrti na kríži, keď si zomrel za ich hriechy.

Pomôž im, aby rozoznali, Kto je ich Skutočný Tvorca, Kto je ich Stvoriteľ a naplň ich milosťami, aby uvideli Pravdu.

Prosím, zabráň im v uskutočnení ich plánov ublížiť miliónom ľudí skrze očkovanie, nedostatku potravy, nútených adopcií nevinných detí a rozdelením rodín.

Uzdrav ich. Pokry ich Tvojím Svetlom a vezmi ich do lona Tvojho Srdca, aby si ich zachránil z osídiel Zlého.

Amen.

Váš Ježiš