Tým z vás, ktorí nemilujú Môjho Otca, bude preukázané akékoľvek Milosrdenstvo

Štvrtok, 29. decembra 2011 o 15:00 hod.

Moja najdrahšia milovaná dcéra, už čoskoro budú Moje deti všade prebudené zo svojho hlbokého, prázdneho spánku.

Keď sa prebudia vo Varovaní, mnohí budú zdesení. Tým, ktorí budú vystrašení, musím povedať nasledovné.

Buďte vďační, že ste boli prebudení z temnoty.

Radujte sa, že vám je ukázané Moje Svetlo Milosrdenstva. Ak je to pre vás bolestivé, potom vás naliehavo prosím, aby ste znášali toto očistenie s pokorou. Pretože bez tohto očistenia by ste nemali večný život, na ktorý máte právo.

Modlite sa ku Mne, aby Som vám počas týchto ťažkých okamihov pomohol a Ja vás pozdvihnem a dám vám silu, ktorú potrebujete.

Pokiaľ odmietnete Moju Ruku Milosrdenstva, tak vám bude poskytnutá len veľmi krátka doba k pokániu.

Tým z vás, ktorí nemilujú Môjho Otca, bude preukázané akékoľvek Milosrdenstvo. Ale vedzte, že Jeho Trpezlivosť sa vyčerpáva.

Bude vám preukázaný jediný veľký Akt Môjho Milosrdenstva. Bude len na vás, či sa pokoríte a budete prosiť o Milosrdenstvo. Nemôžete byť prinútení, aby ste to urobili.

Ak sa nebudete môcť vyrovnať s touto očistou, modlite sa, aby sa ostatní modlili za vašu dušu.

Nikdy sa Ma nebojte, nikdy neodmietnite Moju Ruku Spásy. Pretože bezo Mňa ste ničím. Nečakajte, až budete kričať po Mojej Láske, keď už bude príliš neskoro nato, aby Som vám pomohol.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus