Už veľmi skoro sa dám poznať

Streda, 4. januára 2012 o 18:15 hod.

Moja dcéra, už veľmi skoro sa dám poznať.

Prípravy sú dokončené, avšak potrebujem viac modlitieb za tých, ktorí zomrú počas Varovania úbohou smrťou v stave smrteľného hriechu.

Vyzývam Mojich nasledovníkov, modlite sa, modlite sa a modlite sa za ich úbohé duše.

Milujem vás, Moji milovaní nasledovníci. Ako sa len radujem z lásky a čistoty sŕdc, ktoré vidím medzi vami. Prinášate Mi toľko útechy a zmierňujete Moje utrpenie. Vaša oddanosť je ako balzam na Moje hnisavé Rany.

Vo svete, kde je Mnou pohŕdané a kde Som tak mnohými odmietaný, je to práve vaša vernosť, Moji milovaní nasledovníci, ktorá Mi prináša veľkú radosť.

Moje utrpenie je diktované úrovňou bezbožnosti vo svete – tomto svete, ktorý uctieva ctižiadosť, oslavovanie seba samého a falošné idoly.

Moje Meno nie je považované za dôležité. Môj Hlas už nie je počuť v kriku hlasov posadnutých sebou samými.

Ako hlasno kričia a chvália sa svojimi svetskými ziskami. Avšak je to šepkanie Mojich milovaných nasledovníkov, ktoré Mi dovoľuje hovoriť tak, aby Môj Hlas bol počutý.

Vy, Moji nasledovníci, ste teraz v jednote so Mnou spôsobom, ktorý vás prekvapí.

Choď, Moja dcéra, a povedz Mojim milovaným nasledovníkom, že ich milujem a že Moje milosti ich urobia dostatočne silnými na to, aby ohlasovali Moje Sväté Slovo svetu, ktorý potrebuje počuť Pravdu, aby mohli byť spasené duše.

Váš milovaný Ježiš