Varovanie – Druhý Príchod je blízko – šanca na záchranu vašich duší

Streda, 12. januára 2011 o 15:00 hod.

Moja dcéra, Moje včerajšie posolstvo bolo tvrdé. Mnohí, ktorí ho budú čítať, si povedia: „Toto nie je spôsob, akým hovorí Pán.” Ale ako to vedia? Je to kvôli utrpeniu, ktoré musia znášať Moje milované deti rukami iných, že musím pozdvihnúť Svoj Hlas. Ja hovorím kvôli Môjmu Božiemu Milosrdenstvu, aby Som vás pomohol zachrániť, Moje deti, aby sme sa mohli zjednotiť ako jedna svätá rodina v Novom Raji. Nechcem, aby Ma podvodník pripravil čo i len o jedinú dušu. Je dôležité, aby bol Môj Hlas počutý.

Pre neveriacich to bude ťažké

Chápem, že pre mnohé Moje deti a hlavne pre neveriacich je veľmi ťažké uveriť v budúci život. Sú tak zameraní na svetské veci, že vo svojom boji o prežitie zanedbali svoju spiritualitu do tej miery, že už vôbec neveria, že existuje ďalší život. Teraz musia pouvažovať. Veria, že všetko končí smrťou a jediný svet, o ktorý si musia robiť starosti je ten, v ktorom práve žijú. Ako Som zarmútený pre tieto pomýlené duše. Keby mohli zakúsiť čo len záblesk toho, čo ponúka Raj, potom by trávili dni v modlitbe a v klaňaní sa Mne a Môjmu Večnému Otcovi, vzdávajúc chválu a vďaku.

Tento nový svet, ktorý Som im prisľúbil, je reálny. Chvála veriacim, ktorí nikdy nezabudli na túto skutočnosť, a ktorí sa ku Mne stále každý deň modlia. Ako len milujem Mojich nasledovníkov. Ale ako tiež pre nich trpím. Títo oddaní nasledovníci robia všetko pre to, aby presvedčili ostatných o Mojej Existencii. Potom sa im kvôli Mne smejú a opovrhujú nimi. Ako to láme Moje Srdce.

Ako sa zomrelí trápia pre všetkých živých, ktorí sú bez viery

Ako sa vaši milovaní trápia pre vás všetkých na druhej strane, neveriaci! Vaši drahí, ktorí sú v pokoji v Kráľovstve Môjho Otca, sa neustále modlia a prihovárajú sa za vás. Čo si neuvedomujete, je toto. Ak si nájdete čas a budete sa so Mnou dôverne zhovárať – vašimi vlastnými slovami – a poprosíte Ma o vedenie, aj keď je vaša viera vlažná, tak potom odpoviem. A vy budete vedieť, že Som odpovedal. Obráťte sa ku Mne, deti. Svojimi vlastnými slovami Ma poproste, aby Som obnovil vašu vieru.

Zamyslite sa nad Mojím Učením prostredníctvom týchto posolstiev a Biblie a pripomeňte si, akým spôsobom musíte žiť svoje životy. Už čoskoro vám prostredníctvom Môjho Milosrdenstva odhalím vaše sťažnosti proti Môjmu Učeniu, každý hriech a priestupok, ktorý ste v priebehu svojho života spáchali.

Nie Súdny deň, len ukážka toho, aké to bude

Z Mojej strany je to Akt Milosrdenstva. Uvidíte svoje hriechy a ihneď pochopíte, ako sa javia Mne. Okamžite jasne pochopíte, aké sú urážlivé a nesprávne. Toto je vaša šanca, deti, aby ste činili pokánie. Toto nie je Súdny deň, ale ochutnávka toho, aký bude.

$2 Milosrdenstva je vám dávaný najväčší dar zo všetkých, pred Súdnym dňom – príležitosť k pokániu a k zmene vášho života pred Posledným dňom – v čase, kedy sa vrátim na túto Zem. Potom prídem – ako už viete – nie ako Spasiteľ, ale ako Spravodlivý Sudca. Tento čas je teraz blízko, deti Moje. Nebojte sa. Milujem vás všetkých. Ste v Mojom Srdci. Dovoľte Mi vstúpiť do vášho srdca a nechajte sa Mnou viesť do Kráľovstva Môjho Otca. Nikdy nemajte strach zo smrti. Smrť bude jednoducho bránou do nového nádherného života blaženej večnosti, plnej lásky, pokoja a šťastia.

Život na Zemi je len prechod v čase

Váš život na Zemi je jednoducho len prechod v čase. Môže byť plný lásky, radosti, bolesti, odmietnutia, strachu, hnevu, zúfalstva, sklamania a smútku. Ale len keď sa ku Mne obrátite, môže byť vaša bolesť zmiernená. Blahoslavení sú tí, ktorí trpia a hlavne pre Moje Meno, lebo oni budú oslávení v Kráľovstve Môjho Otca. Blahoslavení sú aj tí, ktorí sa navrátia ku Mne, pretože v nebi bude veľká radosť.

Budete vítaní v Mojom Novom Raji. Modlite sa teraz za svoje duše a za tie z vašich rodín. Varovanie príde čoskoro. Potom budete poznať Pravdu. Potom budete mať príležitosť vykúpiť sa v Mojich Očiach.

Všetkých vás milujem. Teším sa, pretože viem, že oveľa viac Mojich detí sa teraz obráti späť ku Mne a k Bohu Večnému Otcovi, pretože čas posledných časov sa teraz veľmi priblížil. Buďte pripravení.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus