Varovanie ľudstvu, aby pochopilo Pravdu

Utorok, 7. decembra 2010 o 03:15 hod.

Áno, Moja milovaná dcéra, Som späť. Napíš toto. Ty, Moja dcéra, keď si sa ku Mne otočila chrbtom, tým, že si zaprela Pravdu, Mi teraz pomôžeš viesť Môj ľud späť k Svetlu, Svetlu Pravdy.

Nikomu neodopriem šancu vidieť Božiu Pravdu. Bude im preukázané Milosrdenstvo tým, že dostanú dar dôkazu Mojej Existencie. Dostanú tento dar, keď počas Varovania konečne spoznajú Pravdu. Je smutné, že nie všetci sa obrátia, ani v tomto štádiu, smerom ku Mne alebo k večnému Kráľovstvu Môjho Otca.

Moja dcéra, niekoľko dní Som s tebou nehovoril. Bolo to zámerne. Čas, ktorý si dostala, ti umožnil starostlivo stráviť obsah Mojich posolstiev.

Teraz už budeš vedieť, že tieto posolstvá pochádzajú odo Mňa a že sa zaoberajú veľmi dôležitými vecami. Myslím, že teraz už vieš rozlíšiť medzi Pravdou Môjho Učenia a tvojou predstavivosťou. Moja dcéra, teraz môžeš vidieť to zranenie a zúfalstvo, ktoré cítim, keď takmer každý deň vidíš frustráciu, ktorú Ja a Môj Večný Otec pociťujeme z postojov tohto smutného, prázdneho a neveriaceho sveta.

Nielenže neveriaci ti spôsobujú bolesť, ale prostredníctvom darov a milostí, ktoré Som ti dal, vidíš aj zmätok, ktorý existuje, dokonca aj v mysliach Mojich nasledovníkov. Ani oni sa nedajú ľahko presvedčiť o Pravde, keď je im daná odo Mňa ako dar lásky prostredníctvom Mojich prorokov.

Aká dlhá a kľukatá je cesta Mojich detí, ktoré sa snažia dosiahnuť Pravdu a sľub, ktorý Som im dal. Keď sa každý deň pozeráš na Moje deti, osobne, na ulici, v televízii, v médiách a medzi svojimi susedmi, vidíš ich teraz Mojimi Očami. Čo vidíš – úplné zabudnutie na duchovný svet a nedostatok skutočného zmyslu ich života, pocit beznádeje, napriek príťažlivosti svetských činností.

Moje deti si to neuvedomujú, ale teraz prechádzajú očistou. Túto očistu, kde prežívajú akútny pocit prázdnoty kvôli nedostatku hmotných dobier, Som povolil Ja. Všetko to však bolo spôsobené chamtivosťou ľudstva. Tým, že ľuďom poskytnú právo na svoju vlastnú slobodnú vôľu, budú oni, zlí páchatelia kolapsu bankového systému na celom svete, pokračovať vo svojom prefíkanom podvode.

Dovolil Som Mojim ľuďom, nevinným obetiam, podstúpiť túto očistu. Je veľmi dôležité, aby to robili, pretože ťažkosti, ktoré znášajú im pomôžu očistiť ich duše.

Čoskoro, keď sa hmotné statky stanú vzácnymi a budú ťažšie dosiahnuteľné, uvidia život v hlbšom zmysle. Jednoduchosť im pomôže otvoriť oči k Pravde – k Pravde toho, čo je naozaj dôležité. Bez tejto očisty, keď bude Mojim deťom dovolené trpieť pre dobro svojich duší, by sa nemohli a ani by sa nepriblížili k Môjmu Srdcu.

Zbavení materiálnych statkov, ktorými boli v minulosti modlársky posadnutí, sa obrátia späť k Pravde. S jasnosťou uvidia lásku v iných dušiach. Rovnako tak veľmi rýchlo uvidia zlo v celej jeho škaredej sláve u tých, ktorí nasledujú vábenie sebadôvery a chamtivosti. Potom uvidia tých ľudí, ktorým je teraz v médiách venovanej toľko pozornosti a hodnovernosti, ako tých, ku ktorým treba vzhliadať a obdivovať ich rovnakým spôsobom, ako ich vidím Ja. Teda s úplným zúfalstvom a smútkom.

Choď, teraz, Moja dcéra, a pochop svoju úlohu s jasnými očami. Teraz už vieš Pravdu. Už viac nepochybuješ. Šír Pravdu spásy tak rýchlo, ako je to len možné, aby ľuďom bola poskytnutá šanca na záchranu skôr, než príde Veľké Varovanie.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus