Varovanie pred atómovou vojnou

Utorok, 23. novembra 2010 o 03:00 hod.

Moja dcéra, trpíš kvôli práci, ktorú robíš v Mojom Mene. Temnota, ktorú pociťuješ, prichádza od podvodníka, ktorý každú hodinu zaútočí na teba prostredníctvom iných – ľudí, ktorých poznáš – prostredníctvom svojej temnoty. Napriek tvojim pocitom zúfalstva si v skutočnosti ochraňovaná. Ako Som ti povedal, podvodník neublíži tvojej duši. Musíš sa aj naďalej pokračovať v modlitbe svätého ruženca, aby si mala neustálu ochranu proti mučeniu. Keď sa budeš modliť túto mocnú formu úcty k Mojej Blahoslavenej Matke, uvidíš rozdiel.

Dielo, ktoré sa usiluješ v Mojom Mene dokončiť, nie je ľahké, ale musíš zostať silná, Moja dcéra. Pretože je to dielo, ktoré, keď bude zjavené svetu, prinesie Mojim deťom pokoj a spokojnosť.

Moje deti, až pochopia Pravdu, budú vedieť, že ich Stvoriteľ neodvrhol ani na ne nezabudol. Útecha, ktorú zažijú, prostredníctvom poznania, ktoré im dám cez túto Knihu, ich privedie bližšie ku Mne.

Plán pre vojnu

Neboj sa, dcéra Moja, si v bezpečí, aj keď sa cítiš bezmocná a bojíš sa neistoty. Svet, vrátane vašej vlastnej krajiny, zažije viac bolesti v dôsledku globálnej kontroly, ktorá spôsobí, že ľudia budú bezmocní, a preto je dôležité sa teraz pripraviť.

Už Som ti predtým povedal, že musíš povedať Mojim deťom, aby začali plánovať už skôr, ako začne strašná globálna vojna. Vojnu, o ktorej hovorím, teraz organizuje Červený drak. Drak, energia nového sveta, teraz intriguje a zničí mestá na Západe. Čas je blízko. Modlite sa, modlite sa za obrátenie, pretože toto zlo sa nedá zastaviť, pretože nie je dostatok modlitieb, aby sa tomu zabránilo. Modlite sa za tie duše, ktoré pri tejto atómovej vojne zahynú.

Ostávajú tri roky, kým sa plán uskutoční

Modlite sa teraz za tieto duše. Keď globálna moc, jemne a s falošným súcitom, prevezme vládu, budú sa, Moja dcéra, usilovať ovládnuť vašu slobodu žiť, jesť a modliť sa. Toto je dôvod, prečo sa Môj ľud musí stať sebestačným. Pestujte si vlastné potraviny. Nájdite včas útočiská, kde sa môžete stretnúť, aby ste vzdali úctu svojmu Božskému Spasiteľovi. Buďte silní. Nehovorte príliš veľa ľuďom, prečo to robíte. Bude to trvať len tri roky, kým sa znamenia tohto spiknutia odhalia pred vašimi očami. Do tej doby sa vaše plány rozvinú do istej formy pomoci, o ktorej by ste mohli pochybovať a z času na čas si myslieť, že je divná. Pestujte si teraz vlastné potraviny. Nakúpte si semená, ktoré nebude možné kúpiť v budúcnosti. Týmto budete živiť vaše rodiny, keď nastane celosvetový hlad.

Teraz choďte a pripravte sa.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus