Vďakyvzdanie Bohu Otcovi za dar Pečate živého Boha

Srdečne vás pozývame na modlitebné stretnutie na modlitbu vďaky nášmu nebeskému Otcovi pri príležitosti 10. výročia prijatia pečate živého Boha v nedeľu 20. februára 2022 o 22.00 hod. (stredoeurópskeho času)

LINK: https://us06web.zoom.us/j/84090460887

Ježiš ľudstvu Slovensko a Česko