Veľké súženie

Pondelok, 20. decembra 2010 o 10:00 hod.

Maj na zreteli nasledovné, Moja dcéra. Ľudstvo je cez tieto posolstvá varované pred sekerou, ktorá dopadne na tých, ktorí vytrvalo odmietajú Večného Otca. Blíži sa čas k príchodu Veľkého súženia. Táto udalosť sa začne koncom roku 2012 a nesmie byť zamieňaná s časom alebo dátumom Môjho Druhého Príchodu na Zem. Lebo to, Moje deti, nie je v týchto posolstvách predpovedané. Každý, kto sa snaží dať Mojim deťom dátum Môjho Druhého Príchodu je klamár a nie je pravým prorokom. Ja však prostredníctvom tohto proroka odhaľujem roky konkrétnych udalostí, ktoré vedú k Môjmu Druhému Príchodu.

Boh nedovolí, aby sa uskutočnil plán k zníženiu svetovej populácie

Veľké súženie, ako bolo v dávnych dobách predpovedané, sa teraz začne odvíjať pred očami neveriaceho sveta. A to bude vtedy, keď všade udrie meč spravodlivosti. Môj Večný Otec nie je pripravený nerobiť nič a dovoliť, aby sa realizoval diabolský plán, majúci v úmysle zmenšiť svetovú populáciu, ktorý sa práve teraz pripravuje za zatvorenými dverami.

Táto zlá skupina, oddaní nasledovníci satana, sa v minulosti pokúšali spôsobiť genocídu deťom Môjho Otca. Nepodarilo sa im to. Snažia sa o to znovu. Znova zlyhajú, ale nie skôr, ako spôsobia hroznú skazu.

Veriaci sa nemusia báť

Môj Večný Otec vo Svojom Milosrdenstve bude musieť zasiahnuť, aby ich zastavil, aj keď Ho bolí, že bude musieť privodiť globálne katastrofy, ktoré ležia pred nami. Veriaci, nebojte sa o seba ani o svoje rodiny. Ste ochraňovaní. Ale prosím, prosím, modlite sa stále ruženec a Korunku Božieho Milosrdenstva, aby ste pomohli zmierniť a odvrátiť niektoré z týchto katastrof.

Začnite plánovať hneď teraz. S týmito ľuďmi je potrebné bojovať, pretože sa pokúšajú ovládnuť vaše peniaze, vaše zdravie, jedlo a dokonca aj vašu vieru. Povstaňte a chráňte seba a svoje rodiny pomocou modlitby. Vzývajte všetkých svätých, ktorých uctievate, aby vám pomáhali ako orodovníci u Môjho Večného Otca.

Udrú globálne katastrofy

Keď začnú tieto globálne katastrofy s dramatickými zmenami v poveternostných podmienkach – ktoré sa už začali v miernej podobe – budú sa považovať za výsledok globálneho otepľovania. Áno, ľudstvo poškodilo Zem, veľmi škaredým spôsobom, ale tieto katastrofy nebudú mať nič spoločné so zmenou podnebia.

Môj Večný Otec by mohol, ak by sa tak rozhodol, sadnúť si a neurobiť nič. Lenže potom by tieto zlé, po moci bažiace skupiny mocných a vplyvných ľudí, zvíťazili. Vtiahnutím Mojich nevinných detí do pasce hypnotického nasledovania satana, Zlého, by kradli duše. To nebude dovolené.

Výzva k zjednoteniu všetkých náboženstiev

Teraz je čas, aby deti Môjho Otca a nasledovníci ako aj tí, ktorí veria v Dokonalú Bytosť, ktorou je Boh – Stvoriteľ a Tvorca všetkých vecí – spojili svoje sily v jedno. Nezávisle od toho, akou formou nasledujete Boha, alebo či veríte vo Mňa, Jeho milovaného Syna, stojte spolu ako jeden. Bojujte proti skupine, ktorá reprezentuje Zlého. On je váš nepriateľ, ak veríte v Boha, Večného Otca. Snaží sa vám zabrániť, aby ste vstúpili do Raja tým, že klame svojim nasledovníkom, že on ich tiež vezme do rovnako krásneho božského raja. Títo úbohí oklamaní a dôverčiví nasledovníci nedokážu vidieť tento podvod, pretože sú zaslepení vidinou materialistickej slávy.

Proroctvá v Knihe Jána teraz vychádzajú na svetlo

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, všetci, každý deň. Veľmi skoro všetci pochopia Pravdu svätého Písma. Nakoniec všetci pochopia, že Učenie, obsiahnuté v knihe Môjho Otca, je presné. Neklame. Proroctvá, predpovedané v minulosti vyšli na svetlo. Proroctvá, obsiahnuté v knihe Jána, teraz vychádzajú na svetlo. Proroctvá, dané tejto prorokyni, sú tu nato, aby pripravili Moje deti na vstup do Kráľovstva Môjho Otca.

Teraz choďte a šírte Moju Pravdu. Zachráňte sa navzájom pred pazúrmi podvodníka, skôr než bude neskoro.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus