Výzva k neveriacim, aby sa obrátili

Streda, 7. decembra 2011 o 04:00 hod.

Moja najdrahšia milovaná dcéra, dnes by Som chcel vyzvať všetkých neveriacich a tých, ktorí sú slabí vo viere. Zvlášť vyzývam tých, ktorí sú tak ponorení do materialistického spôsobu života ako aj tých, ktorí žijú v zámotku bohatstva, nemajúc čas na svoje duchovné blaho.

Vy, Moje deti, Mi spôsobujete najväčšie starosti, pretože ste tak veľmi vzdialené odo Mňa. Napriek tomu vás hlboko milujem a dúfam, že keď dôjde k Varovaniu, budete okamžite reagovať na Moje volanie.

Ako len túžim, deti, aby ste Ma spoznali a uvedomili si, ako vám váš svetský majetok vytvoril pancier, ktorý vás oddeľuje od Svetla Pravdy.

Bude to kvôli vám, že najväčšie obete utrpenia prinesú Moje obetné duše.

Prosím, otvorte svoje mysle a poďte ku Mne, aby Som vás a všetkých vašich blízkych mohol vziať so Mnou a so zvyškom ľudstva do Nového Raja.

Váš milovaný Ježiš

Vykupiteľ a Spasiteľ ľudstva