Výzva k veriacim k obráteniu stratených duší

Piatok, 26. novembra 2010 o 15:00 hod.

Moja milovaná dcéra, Najsvätejšia Trojica sa s tebou zjednocuje v jedno, aby sa Božia Pravda dostávala ku každej duši na svete ako vec veľkej naliehavosti.

Ty, Moja dcéra, v jednote so Mnou cítiš teraz vo svojom srdci bolesť a utrpenie za ľudstvo. Ich stratená viera ti prináša hlboký smútok a pocit strachu o ich budúcnosť.

Moji Milovaní verní a oddaní nasledovníci sa teraz, v tomto čase, zjednocujú po celom svete prostredníctvom puta mocnej Božskej Lásky, aby bojovali za záchranu duší pred zatratením.

Tieto Moje deti svetla pochádzajú zo všetkých národov. Navzájom sa okamžite spoznajú bez ohľadu na rasu, farbu pleti alebo vierovyznania. Vediem ich, aby táto armáda lásky pomohla posilniť vieru ľudstva v tomto bode histórie.

Nikdy predtým Som nedal tak jasne najavo Moju Prítomnosť v srdciach veriacich. Cítia utrpenie, ktoré prežívam, keď Som svedkom srdcervúcej zloby, ktorá z človeka vychádza, dokonca aj medzi tými, ktorých by ste považovali za láskavých a ohľaduplných. Sebaláska ničí Moje deti.

Sebectvo a nedostatok ohľaduplnosti voči tým, čo sú okolo vás a voči zraniteľným, zanechávajú škvrnu hanby, ktorú je ťažké odstrániť. Krutosť, s akou človek zaobchádza so svojím blížnym, všetko s jedinou pohnútkou v mysli – sebauspokojením, dosiahla vrchol všetkých čias. Posadnutosť ich vlastnými potrebami je hriechom v Očiach Môjho Večného Otca.

Toľké falošné výhovorky, prednesené v mene pocitu vlastnej hodnoty, sú absolútne neprijateľné a proti Môjmu Učeniu. Milujte sa navzájom. Správajte sa k iným tak, ako chcete, aby sa oni správali k vám. Myslite viac na potreby iných, ako na svoje vlastné. Postavte sa za ľudské práva svojich bratov a sestier, keď musia čeliť nespravodlivosti iných. Nikdy v živote neospravedlňujte potrestanie človeka, aby ste získali materiálnu výhodu. Preukážte lásku a súcit aj svojim nepriateľom. Nie je to ľahká úloha kvôli materialistickej neistote, ktorú cítia Moje deti. Symptómy sebeckej posadnutosti po bohatstve, kráse a takzvanom úspechu, o ktorých sa mnohí ľudia domnievajú, že sú prirodzenými vlastnosťami človeka, spôsobujú hrozný zmätok.

Vymývaním mozgov je ľuďom už dlhú dobu implantovaná do duše myšlienka, aby v mene sebaúcty postavili na prvé miesto svoje vlastné potreby, pričom je táto filozofia ešte posilňovaná modernými komunikačnými prostriedkami. Keď Moje deti počujú tieto správy takmer každý deň prostredníctvom televízie, médií, kina, hudby a internetu, prijímajú ich za dôležité.

Cez falošné sľuby týchto presvedčení, ktoré sú príťažlivé v tom, že ponúkajú sebauspokojenie, ktoré je ťažké odmietnuť, Moje deti prijímajú lož, klamstvo, ktoré zasadil podvodník – satan.

Nepokoj, ktorý pocítia čoskoro nato, že využili niekoho iného, je pre nich ťažko pochopiteľný. Moje deti, ktoré vyhrali vytúženú cenu, nie sú šťastné. A tak stále viac a viac vyhľadávajú to isté, lebo tak nenásytný je ich hlad. Ale je to zbytočné. Nie sú schopní sa plne uspokojiť. Nemajú skutočnú radosť, prirodzenú spokojnosť a nechápu prázdnotu, ktorú cítia vo vnútri.

Ak staviate seba na prvé miesto pred druhými, tak je to sebecké. Ak nespravodlivo zvýhodňujete seba na úkor slabších a zraniteľnejších, tak je to hriešne. Keď poškodíte niekoho schopnosť dôstojne žiť a potom ho zbavíte práva primerane uživiť svoju rodinu, tak Ma to hlboko uráža. Ja trpím s týmito dušami. Ak robíte zle svojmu blížnemu, potom to robíte Mne. Keď zraníte svojho blížneho prostredníctvom slov nenávisti, ste vinní z toho, že spôsobujete bolesť v Mojom Srdci.

Ak človek potrestá iného násilím, vtedy prežívam Moje utrpenie na Kríži. Prežívam to znova. Cítim ich utrpenie, keď im spôsobujete telesnú bolesť. Keď ste vrahom, tak ste vinní na Mojom poslednom ponížení, keď Ma pribíjali na Kríž.

Deti, vedzte toto. Hriech vás dovedie do pekla. To je desivé pre tých veriacich, ktorí Ma vidia ako Milosrdného Sudcu. Môj sľub neobmedzeného Milosrdenstva, ktorý dám každému jednému z vás, ktorý koná pokánie, je stále zaručený. Ale ako môžem zachrániť tých, ktorí nevidia omyl vo svojich zmätených životoch?

Kázanie Pravdy Môjho Učenia je dôležité. Je to kvôli príťažlivosti toľkých rozptýlení, ktorých je veľa, že pre mnohé Moje detí bude nesmierne ťažké rozpoznať Božie Slovo. Mnohí nebudú mať poznanie o Božom Učení skrze prorokov alebo cez Sväté Písmo. Mnohí to jednoducho nechcú vedieť. Ostatní odmietnu počúvať, aj keď sa Slovo šíri prostredníctvom Mojich dnešných prorokov a vizionárov s jasnými znakmi, ktoré môžu všetci vidieť. To je dôvod, prečo sa veriaci musia modliť za iných. Teraz sú potrebné špeciálne modlitby. Veľa obrátení sa udeje prostredníctvom modlitby Korunky Božieho Milosrdenstva, tejto mocnej modlitby, ktorú Som odovzdal Mojej milovanej sestre Faustíne.

Keď sa tak stane, žiadam, aby sa všetky Moje deti spojili v modlitebných skupinách, aby sa modlili a viedli tieto Moje márnotratné deti – vašich bratov a sestry.

V Mojom Mene a v Mene Najsvätejšej Trojice nalieham na Moje milované deti, aby spojili svoje sily v jednote s Mojím Srdcom a pomohli Mi zachrániť ich duše.

Milujem ich všetkých tak veľmi, že pre nich plačem žalostné a trpké slzy hrôzy. Nechcem o ne prísť.

Pomôžte Mi, Moji nasledovníci svetla, znovu zjednotiť tieto stratené duše s Mojou rodinou, aby aj oni zakúsili pravý Raj, o ktorý sa tak zúfalo snažia.

Podajte im svoju ruku. Rozprávajte sa s nimi. Počúvajte ich. Prejavte im súcit, aj keď vám ho s opovrhnutím odhodia späť do tváre. Preukážte trpezlivosť. Dajte im predovšetkým pocítiť prostredníctvom vás Moju Lásku.

Bude pre nich ťažké odmietnuť vás, aj keď sa vám vysmejú. Skrze vaše modlitby môžete a aj zachránite ich duše.

Pozdravujem vás, Moji drahí nasledovníci. Som pohnutý k slzám vašou láskou a oddanosťou, ktorú prejavujete Mne, Mojej Blahoslavenej Matke, Kráľovnej neba a Najsvätejšej Trojici.

My a všetci anjeli a svätí v nebi sa teraz tešíme z vašej odpovede na túto výzvu. A tak choďte a konajte svoju prácu v Mene Môjho Večného Otca. Priveďte Moje stádo späť.

Váš verný Spasiteľ

Ježiš Kristus